Nov 3, 2013

nhà ngoại cảm là nhà mắc ... nước !


外感,病因病理學名詞,系病因分類之一。指感受六淫、疫癘之氣等外邪。病邪或先侵入皮毛肌膚,或從口鼻吸入,均自外而入,初起多有寒熱或上呼吸道症状,故稱。
六淫,風、寒、暑、濕、燥、火六種病邪的合稱。六氣太過、不及或不應時

Ngoại cảm 外感 là danh từ chỉ một loại bệnh do cảm nhiễm "lục dâm" 六淫 là 6 thứ thời khí như phong, hàn, thử, thấp, táo, hỏa; hoặc hít thở ăn uống nhằm các thứ tà khí hôi thối 氣等外邪, 病邪 mà sinh ra bệnh. Nói tóm lại, ngoại cảm là bệnh cảm mạo, trúng gió trúng nắng  trúng nước, theo cách gọi của người VN.

Không hiểu sao, gần đây người VN gọi các "nhà ngoại cảm" với ý nghĩa khác. Có vẻ thần bí ma quái kiểu đồng bóng, ma nhập, gọi hồn. Điều kỳ lạ là họ cũng có tổ chức làm ăn dịch vụ rất rầm rộ "hoành tráng" và được cả nhiều trí thức XHCN tán tụng cũng như các cơ quan xã hội của nhà nước VC "vào cuộc" bảo trợ.

Của đáng tội, ngay cái tên "ngoại cảm" họ đã cầm nhầm và hiểu trật... lất ! ngoại cảm gia là nhà ngoại cảm, nếu đem nói dân Tàu nghe được chắc là nó... ngọng! Nhà ngoại cảm nghĩa là thằng cha hay con mẹ nào đó đang mắc dịch mắc gió mắc ... nước ! Ha ha ha !

Ngoại cảm