Nov 17, 2013

mặt trận ngôn ngữ


Tập quán không hay về thời gian tính 

Gần như một nguyên tắc bất di bất dịch. Khi báo chí hoặc ngay cả trong tiếng nói thường ngày của người VN một cũng Hồ chủ tịch hai cũng đại tướng VNG. Dường như họ quên là Hồ đã chết tự ngày nảo ngày nao và Giáp thì không còn mang cấp bậc để thi hành quân vụ từ ngày xửa ngày xưa.

Tôi đã nêu lên vấn đề nầy trong một diễn đàn khác và nhận được "phản biện" của những "bạn" trong nước. Đại khái họ cho rằng HCM vẫn mãi "sống" trong sự nghiệp cách mạng và VNG vẫn luôn luôn là "danh tướng" của nhân loại.

Ừ, thì cứ tạm cho là như vậy theo cách của họ. Nhưng dù có thêm vào các tỉnh từ "cố chủ tịch" hay "tướng hồi hưu" thì cũng đâu có gì không "tốt"?

Thật ra, khi viết và đọc về lịch sử, người ta cũng gọi chức danh của một nhân vật. Nhưng nên nhớ, đó là gọi trong thời điểm lúc ấy. Thí dụ: trong trận chiến ĐBP đại tướng VNG đã đồng ý theo phương cách đánh của cố vấn quân sự TQ Vi Quốc Thanh. Được. Vì là thời điểm trở lui lại quá khứ. Chứ vào thời điểm hiện tại, ông Giáp nằm trên giường 1/2 anh lính cũng không có thì đại tướng nổi gì? He was retired long time ago already, wasn't he?

Cực đoan quá khích phản động không phải là tội phạm

Nhân dân chính là đối tượng mà đảng CSVN cần khống chế. Đất nước thì yếu. Đảng thật sự không mạnh. Do đó, đảng cần làm cho nhân dân phải nhu nhược hơn mình.

Khi một thằng yếu đuối bệnh hoạn muốn khống chế người khác, có vài cách cổ điển: đánh lén và hù. Ở đây, nói về phương cách hù. Hù không gì hay hơn là dọa bằng mặt trận ngôn ngữ. Người VN làm gì làm, hễ nghe đến các danh từ hoặc tỉnh từ như "cực đoan", "quá khích" "phản động" là họ xanh mặt run sợ ngay. Nó tương đương với các loại tội ác hình sự.

Thật ra, chỉ cần một chút kiến thức, tra từ điển thì những từ cực đoan - extremism, quá khích - extreme, phản động - reactionary, hoàn toàn không mang ý nghĩa tội ác như giết người cướp của hoặc xấu xa như hiếp dâm hay móc túi.

Cái nầy rất quan trọng. Nó khống chế (control) con người toàn bộ (all) trong đời sống, rất nhiều trong mọi sinh hoạt và hoàn cảnh. Dần dần người VN nó cứ lền lền, xìu xìu, len lén chả ra làm sao cả. Bi, người ta không bi. Chỉ bệu bạo. Hùng người ta không hùng. Chỉ hung hăng.

Và, lạ lùng thay, cực đoan chủ nghĩa 极端主义[jíduān zhŭyì], quá khích 过 激 [guòjī], phản động 反 动 [făndòng] lại chính là các thuật ngữ đấu tranh cách mạng của cộng sản Maoist nhiều nhất và thông dụng nhất!  (Long BR)

极端主义