Nov 25, 2013

nghe cái đụi

Relieve Back Pain with Myosource Kinetic Bands
Cụp lưng

Trong khi anh rủa sả trăm quả trứng của bà Âu Cơ
Thì nó mang chiếc hồ lô phép thu lượm sạch
Không còn một trái
Trong khi anh trù tréo bài thơ sáu tám Nguyễn Du
Thì nó nhặt nhạnh từng bài đồng dao cây đa thằng cuội
Đem sơn lại màu lụa bùng nhùng đỏ khé
Trong khi anh ngồi chữi thề và ị giữa đường
Thì nó giáng cho một chùy thẳng cánh nghe cái đụi
Cụp xương sống

...............................................................................................
Video TQ chủ trương xuất bản sách đồng dao cho trẻ em VN