Oct 20, 2013

nhờ trời cam quít đã lên mùa

Bức Tâm Thư 
Nhạc Lam Phương
Trình bày: Như Loan, Paris by Night

Vài hàng gửi anh trìu mến
Vừa rồi làng có truyền tin
Nói rằng nước non đang mong
Đi quân dịch là thương nòi giống

Đời thường tìm sang giàu tới
Lòng này thì khác tình ơi
Ước  thề hứa duyên trao người
Cầm tay súng tòng quân anh tươi cười

Nong tằm đang lớn ươm đầy tơ
Nhờ trời cam quít đã lên mùa
Chờ ngày dệt xong áo chung tình
Em mang tới đồn mà tặng anh

Nguyện cầu tròn năm tròn tháng
Nợ làng ơn nước đã đền xong
Mái nhà  hát câu thanh bình
Chờ anh bước tìm vui duyên lành

................................................

Nong tằm đang lớn ươm đầy tơ
Nhờ trời cam quít đã lên mùa
Chờ ngày dệt xong áo chung tình
Em mang tới đồn mà tặng anh

Hình ảnh làng xóm thanh bình VN thời VNCH. Một hình ảnh dễ thương, văn minh và rất VN. Nhờ trời cam quít đã lên mùa. Hay thật.