Oct 9, 2013

ngày buồn con nhện chăng tơ

                                                                                                  
Matsuo Basho 
Hài cú mùa Thu

quan san muôn dặm đường dài
biết ai gửi gấm mấy lời tình chung
một mình ta với vô cùng
nữa đêm chợt lắng thu không gọi về

all along this road
not a single soul
only autumn evening comes

ngày buồn con nhện chăng tơ
giăng mơ với mộng giăng thơ với tình
buồn ơi khóc tiếng vô thanh
gió thu đứt ngọn tơ mành chăng mang

with what kind of voice
would the spider cry
in the autumn wind?

trên trời mây trôi lang thang
bay đi quần tụ giăng ngang đỉnh đồi
bỗng nhiên chới với bồi hồi
tan mây vén lộ nụ cười nguyệt xinh

where peaks of the clouds
have crumbled one after another
the moon's mountain

chim quyên kêu ngọn sơ phong
hay lời tiễn biệt cho hương hạ tàn
len theo rừng bụi tre ngàn   
giữa khuya sáng ánh trăng vàng chiếu thu

a cuckoo cries
and through a thicket of bamboo
the late moon shines

Autumn, 10/2013

..........................................
Matsuo Basho (1644 -1694).
松尾芭蕉 Tùng Vỹ Ba Tiêu
Chuyển qua lục bát dựa theo bản Anh Ngữ của source: thegreenleaf