Oct 29, 2013

nam ai buồn thuyền lui bỏ lại


rụng rời khung cửi tan tành gói may
(nguyễn du)

nam ai

đêm vẳng tình thơ nghe vọng nhạc
nam ai buồn ngày xửa ngày xưa
mưa thu nhẹ xuống miền tây bắc
tiếng hồn hoang có ghé qua về

nam ai buồn ngày xa xưa lắm
cầm huyền lên tấu khúc thê lương
chẳng có ma hời đeo đẳng kiếp
 mà người nam đã luống đoạn trường

cổ tích làm chi đã nhuốm buồn
nàng chung tình biết tội gì không
mỵ châu trọn với người chung thủy
đành nhận lưõi gươm giếng hận lòng

nam ai buồn em bờ vai nhỏ
nén sầu dâng kết mắt huyền thâm
gói may khung cửi sao đành đoạn
tan tác tình ơi nước mắt dầm

nam ai buồn khóc vọng phu thạch
chàng ngày chinh chiến đã ra đi
em bế con ra nhìn khuất xứ
ngàn năm sau đá núi xanh rì

chuối ba hương thêm mẹ tuổi già
còng  lưng suốt nợ với phong ba
bão cuồng nộ ở đâu ghé rớt
hồng thủy dâng sâu  mắt mẹ lòa

thơ sĩ ngày quê buồn ghê lắm
đi tìm chiếc sọt đã trơ nang
vết đâm ướm thử tâm hào kiệt
ai ngồi đan sầu lệ xanh tràn

nam ai buồn thuyền  lui bỏ lại
những duyên tình dang dở trang thơ
bình bồng ngấn nước đâu là bến
chết giữa trùng dương chẳng thấy bờ

nam ai buồn đau thắt tâm tư
bến sông côi trăng nghẹn chăng chờ
tìm chẳng thấy cây đa thằng cuội
ả hằng vui bỏ hoác lều thơ

xa tắp bên kia bờ viễn xứ
đêm ta nghe nhạc khúc nam ai
buồn thì buồn lắm lòng ly đoạn
chẳng lệ hoen lắng tiếng thở dài

northwest usa, 2013
nam ai