Oct 8, 2013

con chó của pavlov


Cách cai trị của VC rất đơn giản. Con người thì nắm bao tử, xã hội thì nắm phương tiện sản xuất. Và cả hai "bổ sung" cho nhau.

Ngày tôi ở VN, những năm 80s, có thời gian tôi cũng theo nghề làm ruộng. Đúng hơn, gọi là làm công ruộng cho chủ đất. Lúc nầy là thời kỳ VC vừa bị thất bại chính sách tập đoàn tập thể ở miền Nam. VC "rút kinh nghiệm" cho nông dân "cá thể".

Nghĩa là tự gieo trồng như cũ, tự dùng máy đuôi tôm Kholer bơm lùa (miền Nam dân chúng trước 75 có rất nhiều máy loại nầy) để chạy nước lúa. Nhưng tập đoàn vẫn quản lý xăng dầu. Nắm lấy nhiên liệu. Muốn chạy nước phải qua tập đoàn mới có nhiên liệu. Và anh phải trả nợ tập đoàn cũng như đóng thuế nhà nước sau khi gặt xong lúa. Trả bằng lúa, mang tận đến kho của xã.

Ngày nay, có vẻ tự do hơn xưa, nhưng chủ trương vẫn không thay đổi. Khống chế "hơi thở" của "địch". Anh làm ra hột lúa? OK, anh bán cho ai? Ai "quyết" giá lúa cho anh? Dĩ nhiên, quyết giá lúa nằm trong tay nhà nước. Đảng nghiên cứu và sẽ không để người nông dân chết. Chết thì không chết, nhưng chẳng bao giờ vẻ vang được. Người dân trong cái thế "nợ lần". Khó dứt sữa bà vú nuôi VC.

Người dân VN từ nhỏ đi học đến lớn, họ được giáo dục trong môi trường CS. Họ ở trong tổ chức của đảng như đội, đoàn, hội. Họ nhìn thấy trước mắt và mặc nhiên hiểu rằng, học hành thành đạt ra đời chỉ có các con đường theo đảng là hiển vinh. Phải hoặc là công an, hải quan, du lịch, tài chánh thì mới "giàu đẹp" danh giá nhất. Đảng đã nắm lấy "vận mệnh" của họ rất chắc trong tay. Nghề nghiệp. Quyền uy. Và dĩ nhiên sang giàu.

Theo tôi, những người theo chủ nghĩa vô thần nên học người CSVN. Vì VC rất giỏi thực hành triết lý vô thần thành hiện thực. Nắm lấy bao tử con người và phương tiện sản xuất của xã hội. Nói cách khác, hiệu ứng con chó của Pavlov được người CS ở VN đẩy đến chổ ảo diệu nhất ! (Long BR)