Sep 6, 2013

tỉnh thức và đứng lên


Cambodian Opposition Learns Non-Violent Protest Tactics
Dân chúng Cambodia đang được huấn luyện và  thực tập phương pháp đấu tranh BBĐ
                                                                                                                                                            
 


                                                           
                                                 
September 04, 2013

But Kem Sokha, CNRP vice president, says a peaceful protest is the goal.
"Non-violent protest is of great benefit. It benefits not only the protesters, but also all parties involved to have safety and everybody will win."
Opposition leader Sam Rainsy, CNRP president, said it is critical for his supporters to come out and protest the election results.

"If you disagree with the election result, please come out in high number to show that we disagree with this fraudulent and unfair result. We do not agree with it. We are not satisfied. We want nothing, but the whole truth." (voanews.com)

*

Có lẽ người Cambodia đang tỉnh thức và đứng lên vì công lý tự do dân chủ cho đất nước và dân tộc của họ. Những ngày sắp tới chắc là nhiều sôi động ở đất nước xứ Chùa Tháp. Đảng Cứu Nước Cambodia đối lập chủ trương dành lại độc lập và chủ quyền dân tộc. Họ chống Tàu cộng và cả Việt cộng về các vấn đề chính trị, kinh tế cũng như biên giới lãnh thổ Cambodia bị xâm chiếm và xâm phạm.

Dường như hầu hết truyền thông VC im bặt. Và phần lớn người Việt hải ngoại cũng e dè. Tôi cho rằng Cambodia hành xử đúng. Đó há chẳng phải là ước vọng tự do và cứu nước của chính người VN đó hay sao?

Có người lý luận rằng Đảng Cứu Nước Cambodia lên thì người Việt tại đây khó khăn ! Nên tự đặt câu hỏi ngược lại. Tại sao lại khó khăn? Người Việt sống nơi đây là loại người nào? Sống nước người ta thì phải theo nguyện vọng dân chúng của họ chứ. Vã lại The Cambodia National Rescue Party đấu tranh không phải vì hận thù cá nhân nào. Họ đấu tranh cho chính nguyện vọng của dân tộc họ. Họ chống lại vô thần Maoist. Tàu cộng và cả tay sai Tàu là Việt cộng.

Người VN nên có lòng công minh trong vấn đề. Nếu khôn khéo, những người đấu tranh cho tự do dân chủ của VN sẽ thấy ra điểm tương đồng rất lớn với đảng Cứu Quốc Cambodia. Hơn ai hết VC đang run rẩy vì phong trào đấu tranh BBĐ sắp diễn ra tại Cambodia. Nếu Cambodia thành công như một cuộc cách mạng, VC và cảTàu cộng sẽ lung lay.