Sep 7, 2013

tía gởi đơn chưa tía?


Tía ra đảng mau mau lẹ lẹ đặng đối lập như người Cambodia có đảng Cứu Nước đó tía!
Chờ một chút, tao đương làm đơn "đệ" trình lên trên xin phép đàng hoàng nghen.
Tía gởi đơn chưa tía?
Tao nói tao đương viết hà mầy ơi, viết xong tao mới gởi chớ! Mầy đừng có hối tao viết lộn xộn hết!
Trời ơi là trời! Người Cambodia đối lập được dân ủng hộ tới 55 ghế Quốc Hội nhưng người ta còn chưa chịu vì cho rằng tụi Miên cộng gian lận đó tía!
Ê, mầy đừng nói như vậy cộng nầy cộng kia là hổng được. Tao cũng là VC nè mầy!
Ủa, tía VC rồi tía làm sao chống VC?
Ê, cộng tao là cộng khác à nghen!
Thôi kệ tía đi, tui hỏi đảng của tía được mấy người dzô rùi?
Tao chưa cập nhựt, nhưng mà tao, mầy má mầy là chắc như bắp! Đừng có lộn xộn!


                                                             

Cái gì cái gì? Còn có qua nữa à Đằng à!
Nữa gặp má nữa, tui nói má hổng có đủ tiêu chuẩn cách mạng!
Sao hổng đủ? Đảng của em Đằng mầy tên là gì?
Đảng Dân Chủ Xã Hội! 
Ờ, qua là dân phải hôn?
Ưà, má là dân chớ hổng lẽ má lãnh đạo?
Qua là dân, qua lại làm chủ đó đa
Chủ gì đâu?
Ê, chủ nguyên cái xí nghiệp ... di ... động nè hổng thấy sao em!
Rồi sao?
Qua là dân qua làm chủ, ngày nào qua cũng cà rịch cà tang đi chào hàng dài dài ngoài xã hội, như vậy thằng Đằng em coi lại đi, tao dư tiu chữn dzô đảng của em đó á ! OK?