Sep 10, 2013

chờ đó buổi sáng sớm Tropical the island breeze
All of nature wild and free
This is where I long to be
La isla bonita
(La isla bonita, Madonna)


Nắng réo

Buổi tối California hâm hấp nóng
Bóng những lùm cây dừa diệu huyền
Màu tím ngắt  bầu trời thấp những sao
Giấc ngủ hạnh ngộ mươi năm

Kéo xuống và khó chớp mắt
Cái gì rộn rịp thao thức ngoài đêm
Bóng con dế nhũi dường như
Và con vạc sành lầm lũi tiếng rúc

Chờ đó buổi sáng sớm
Tôi xối vội vàng gáo nước
Nốc ngụm vắt chanh
Ngày nắng réo
Dưới kia con đường là California

Tropical the island breeze
All of nature wild and free
This is where I long to be
La isla bonita*

Đảo nhiệt đới gió hiu nhè nhẹ
Hồng hoang tự do
Là nơi ta sống trọn đời
Tình hoa đảo đẹp tuyệt trần

........................................................
*La isla bonita, Madonna