Aug 20, 2013

the asphalt flowers growWhere the Sidewalk Ends 
by Shel Silverstein

There is a place where the sidewalk ends
And before the street begins,
And there the grass grows soft and white,
And there the sun burns crimson bright,
And there the moon-bird rests from his flight
To cool in the peppermint wind.

Let us leave this place where the smoke blows black
And the dark street winds and bends.
Past the pits where the asphalt flowers grow
We shall walk with a walk that is measured and slow,
And watch where the chalk-white arrows go
To the place where the sidewalk ends.

Yes we'll walk with a walk that is measured and slow,
And we'll go where the chalk-white arrows go,
For the children, they mark, and the children, they know
The place where the sidewalk ends.

*

Nơi  con  Đường  Lề  Kết  Thúc

Có một nơi  con đường lề kết thúc
Và trước khi đường lộ cái lớn bắt đầu,
Ở đó cỏ mọc mềm và màu trắng,
Ở đó mặt trời cháy đốt màu đỏ ửng,
Và ở đó con chim-nguyệt nằm xoải
Từ trên đường bay của nó
Xuôi đến làn gió đẫm mùi húng hương.

Nào bỏ lại nơi đây chổ khói cuộn đen
Con lộ tối lộng gió và quặt  rẽ ngang.
Qua những nứt đường nhựa mọc đóa hoa dại
Ta đi bước đi dò dẫm chậm rì,
Và trông theo những mũi tên chỉ lối phấn-trắng
Đến nơi con đường lề kết thúc.

Ừ bọn ta sẽ đi bước đi dò dẫm chậm rì,
Và sẽ đi theo những mũi tên chỉ lối phấn-trắng,
Vì bé thơ, đánh dấu, và bé thơ, nó biết
Nơi con đường lề kết thúc.sidewalk chalk paint 1


The Little Boy and the Old Man
 by Shel Silverstein


Said the little boy, "Sometimes I drop my spoon."
Said the old man, "I do that too."
The little boy whispered, "I wet my pants."
"I do that too," laughed the little old man.
Said the little boy, "I often cry."
The old man nodded, "So do I."
"But worst of all," said the boy, "it seems
Grown-ups don't pay attention to me."
And he felt the warmth of a wrinkled old hand.
"I know what you mean," said the little old man.

*

Thằng Bé với Ông Già


Thằng bé nói: Đôi khi cháu làm rớt cái muỗng.
Ông già nói: Ông cũng làm rớt.
Thằng bé nói nhỏ: Cháu tè ướt quần.
Ông cũng vậy mà, ông già cười.
Thằng bé nói: Cháu hay khóc nhè.
Ông lão gật gù, Ta cũng hay làm nũng vậy thôi.
Nhưng mà xấu lắm, thằng bé nói, dường như
Mấy người lớn chẳng ai hiểu cháu cái gì.
Và nó cảm thấy bàn tay nhăn nhúm ấm áp của ông già.
Ta biết cháu muốn nói gì, chàng con nít sống lâu năm nói

.....................................................................................

 Asphalt flowers: Hoa dại mọc lên từ kẻ nứt đường nhựa