Aug 1, 2013

santa monica
Santa Monica

Buổi sáng thăm Santa Monica
Xinh xinh nhỏ nhắn
Biển hiền                                                                                  
Biển có những con chim âu dạn dĩ
Cặp sát thiếu nữ nằm phơi nắng

Thành phố không ồn ào
Không ngần ngại
Không sợ hãi
Những cô gái không cần helmets
Ngồi xổng
Đạp những chiếc bikes tà tà
Gói quà lửng thửng trong giỏ nằm lăn

Khác với Manhattan Beach kế cận
Hùng uy lướt sóng và bóng cát volleyball
Biển Santa Monica hiền
Bách bộ
Hong nắng
Em bé bươi cát làm những ụ đền đài
Cho con chim âu đứng nhìn im lặng và chờ

California, 7/2013

Best Spanish guitar