Aug 17, 2013

đảng không phải là đất nước

Nỗi vui mừng khi Nguyễn Phương Uyên vừa được ra khỏi trại giam Long An tối 16/08/2013.
RFI: Trong phiên tòa phúc thẩm hôm nay Uyên đã nói những gì?

Dạ, tại phiên tòa phúc thẩm có ba vấn đề chính em đã đặt ra. Thứ nhất là về thẩm quyền: cơ quan của Long An không có thẩm quyền đối với vụ án của em.

Bên ngoài tòa án,
Tàu khựa cút khỏi biển Đông
Thứ hai là nói về cái hành động của em. Em cho là không phạm vào điều 88 là chống Nhà nước. Em vẫn yêu Tổ quốc của mình đấy thôi. Em chỉ có xúc phạm đến Đảng. Vì Đảng chỉ là một tổ chức nên không cào bằng được. Không vì cái sự quá tôn sùng một đảng phái mà mọi người, nhất là Hội đồng xét xử cũng như Viện kiểm sát cào bằng Đảng với Nhà nước Việt Nam.

Thứ ba là em nói ngắn gọn về sự khác nhau giữa phiên tòa sơ thẩm và giấy của tòa sơ thẩm gởi xuống cho em – có rất nhiều sự khác biệt. Mà em cho rằng đó là một bản án có trước, không công minh và không có sự công bằng. Đã có một sự sắp xếp trước, làm cho em cảm thấy thất vọng thêm về những gì đang diễn ra.

Mẹ Phương Uyên xúc động té xỉu
khi nghe con mình được trả tự do
Tuy nhiên phiên tòa phúc thẩm lần này đã cho em một đốm lửa hy vọng, cùng với sự tin yêu vào mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều! Bây giờ em được như thế này là nhờ một phần rất là to lớn của mọi người, ở trong nước cũng như trên thế giới, đã đứng về phía em, cho em cơ hội nói lên quan điểm của mình tại một đất nước ở chế độ cộng sản.

RFI: Vì sao Uyên tự bào chữa mà không nhờ luật sư?

Tại phiên tòa sơ thẩm, mặc dù hai luật sư đã nói rất là nhiều, nhưng mà em thấy quyền hạn của luật sư rất là ít ỏi, thậm chí không có! Cho nên em sẽ tự bào chữa, bởi vì nếu quyền hạn không có thì không nên nhờ. Nếu tự nói thì sẽ tạo được nhiều cơ hội để em đối đáp với Viện kiểm sát cũng như Hội đồng xét xử. Sẽ có nhiều cơ hội để được nói hơn, em muốn nói lên tất cả những suy nghĩ của mình.

  (RFI  ;   Dân Làm Báo)

*

Đồng ý, sức mạnh của tự do công bằng và lẽ phải của dân tộc VN quật dậy sẽ thắng. Nhưng đừng quên, sức mạnh của chính con người tranh đấu. Anh đấu tranh chống độc tài bạo ngược và tay sai bán nước thì anh phải dứt khoát. Xìu xìu ễn ễn là VC nó quật chết.
Tại sao phong trào BBĐ của Thánh Gandhi, của Công Đoàn Đoàn Kết Ba Lan, của LMDC bà Aung San Suu Kiyi chiến thắng? Vì họ dứt khoát chống bạo ác tới cùng. Tự thân con người họ là những khối tinh thần cứng như thép. Bạo lực không làm họ khiếp sợ. Bạo lực không làm được gì nơi họ cả.
Bạo lực có mua chuộc được Thánh Gandhi không? Hoàn toàn không. Ông vất bằng luật sư hùng biện, ông mặc áo gai, ăn cơm với rau với muối, sinh hoạt cùng dân chúng bình dân nghèo khổ. Thử hỏi làm sao chính quyền mua chuộc được ông?
Bà Aung San Suu Kiyi cũng vậy, chấp nhận giam cầm và bất hợp tác với quân phiệt tới cùng. Chủ trương quốc tế vận phong tỏa và cô lập quân phiệt. Mọi người cùng hy sinh.
Sinh viên Phương Uyên tại sao chiến thắng? Vì bản thân em là một tinh thần yêu nước và bất khuất. VC đối diện với em là đốí diện với một sức mạnh mà nó không thể lung lay nổi. Sức mạnh nầy được sự đồng thuận của dân chúng VN và thế giới. VC phải đầu hàng.