Aug 6, 2013

manhattan beach*


Điều bí ẩn ở Manhattan Beach

California đất phẳng
Phố biển con đường xuôi ra khơi
Xoai xoải dốc xuống
Bãi biển Manhattan Beach có lọn sóng hùng
Cứ mỗi vài phút nó lại đùn cao
Ầm ỳ ào vang khốc liệt
Vói lên trên những 10 feet
Xa đứng trên chiếc cầu
Ông già thả sợi dây tơ vào cuộn sóng dữ dội
Nhẫn nại lặng tìm cúi xuống
Rồi đem lên con cá linh trắng nhỏ xíu vẫy cong
Tôi không hiểu
Đó là điều bí ẩn dị kỳ buổi sáng ở Manhattan Beach

California, 7/201

Mozart's Piano 9 Variations