Aug 8, 2013

em buông lơi tóc nhón trên giòng nước
Uống nước bên bờ suối
Lê Uyên Phương

Qua bao con đường qua bao phố phường lê mòn gót chân
Chim muông bên rừng chờ mình về đón mừng
Môi khô em tròn đợi từng giọt sữa non
Dừng bên suối rồi rừng trưa nắng ngừng trôi
Ðường dài đón ta cho ta giòng nước tươi thêm tình yêu
Ngọt bùi sẽ dem cho em ngày tháng đi qua cuộc đời

Như con nai hiền vui đôi chân mềm trên từng gót êm đềm
Em buông lơi tóc nhón trên giòng nước trinh đầy
Ðôi chân suông ấy đã theo ngày tháng cuốn theo thời gian
Xa xôi nơi ấy để cho tình cũ chết trong buồn hiu
Ngày nào đã xa ngày nào có đôi ta
Ðường dài đó em xin em đừng tiếc vui chơi ngày xanh
Một ngày sẽ qua ôm theo cuộc sống nên thơ tràn đầy

Em yêu em yêu em yêu em yêu
Uống cho tình ta uống cho đời tươi hoài
Ngày mai còn đấy tình yêu còn thấy đời ngất trong ta
Em yêu em yêu em yêu em yêu
Uống cho ngày xanh uống cho đời trong lành
Ngày mai còn đó, tình yêu còn có
Ðời đã cho ta đời sẽ cho ta

Như con nai hiền vui đôi chân mềm trên từng gót êm đềm
Em buông lơi tóc nhón trên giòng nước trinh đầy
Ðôi chân suôn ấy đã theo ngày tháng cuốn theo thời gian
Xa xôi nơi ấy để cho tình cũ chết trong buồn hiu
Ngày nào đã xa ngày nào có đôi ta
Ðường dài đó em xin em đừng tiếc vui chơi ngày xanh
Một ngày sẽ qua ôm theo cuộc sống nên thơ tràn đầy
Một ngày sẽ qua ôm theo cuộc sống nên thơ tràn đầy
Một ngày sẽ qua ôm theo cuộc sống nên thơ tràn đầy