Aug 7, 2013

du hành travel


+ Tôi không thích cái cảm giác quen thuộc như đang ở nhà khi tôi lên đường đi xa. George Bernard Shaw 
+ Chúng ta đi du hành nhằm tìm gặp những quốc gia khác, những đời sống khác, những tâm hồn khác. Anais Nin 
+ Du lịch, đối với người trẻ, là sự học vấn; với người đứng tuổi là kinh nghiệm sống. Francis Bacon 
+ Hảy nhắc tôi trong chuyến du hành săn bắn sa mạc Phi Châu. Ai bỏ quên cái mở nút chai rượu kể như sau đó là những ngày chỉ có bận bịu cho chuyện thức ăn và nước uống. W. C. Fields 
+ Không ai nhận ra vẻ đẹp trong du hành  như thế nào cho đến khi hắn về lại nhà nằm nghỉ gối đầu trên chiếc gối cũ kỹ, quen thuộc của mình. Lin Yutang 
+ Du khách thì không biết là đã ở nơi đâu, người du hành thì không biết là mình đang đi đâu. Paul Theroux 
+ Du lịch trở nên bi kịch bởi vì một đống hình ảnh. Susan Sontag 

+ I dislike feeling at home when I am abroad. George Bernard Shaw
+ We travel to seek other states, other lives, other souls. Anais Nin
+ Travel, in the younger sort, is a part of education; in the elder, a part of experience. Francis Bacon
+ Reminds me of my safari in Africa. Somebody forgot the corkscrew and for several days we had to live on nothing but food and water. W. C. Fields
+ No one realizes how beautiful it is to travel until he comes home and rests his head on his old, familiar pillow. Lin Yutang
+ Tourists don't know where they've been, travelers don't know where they're going. Paul Theroux
+ Travel becomes a tragedy for accumulating photographs. Susan Sontag
+ One travels more usefully when alone, because he reflects more.Thomas Jefferson
+ The World is a book, and those who do not travel read only a page. Saint Augustine
+ I travel not to go anywhere, but to go. I travel for travel's sake. The great affair is to move. Robert Louis Stevenson
+To travel is to discover that everyone is wrong about other countries. Aldous Huxley
+ Travel, in the younger sort, is a part of education; in the elder, a part of experience. Francis Bacon
+ The traveler sees what he sees, the tourist sees what he has come to see. Gilbert K. Chesterton
+ He travels the fastest who travels alone. Rudyard Kipling
+ Like all great travellers, I have seen more than I remember, and remember more than I have seen. Benjamin Disraeli
+ It is not fit that every man should travel; it makes a wise man better, and a fool worse. William Hazlitt