Aug 31, 2013

đảng cứu quốc cambodia


  cambodia-sam-rainsy-coup-denial-aug-2013-1000.jpg
Sam Rainsy, CNRP
The Cambodia National Rescue Party

Cambodia’s opposition leader Sam Rainsy on Thursday said that a mass protest planned for next week will only call for an investigation of widespread irregularities in July polls and is not aimed at toppling Prime Minister Hun Sen in a coup as alleged by the government.
Sam Rainsy explained the objective of the Sept. 7 protest at a press conference in the capital Phnom Penh, addressing claims by the Ministry of the Interior earlier this week that he plans to overthrow the government by calling for mass protests.
“Our goal is to show the national and international community that we have a lot of supporters so that in the future we will have a stronger position in talks,” he said, adding that the planned nonviolent rally would call for the establishment of an independent panel to investigate irregularities during the July 28 polls.
The Cambodia National Rescue Party (CNRP), of which Sam Rainsy is president, has said that it will hold a week of demonstrations beginning Aug. 30 and climaxing with a mammoth protest on Sept. 7 amid tensions in the capital Phnom Penh following election uncertainties. (RFA, Combodia election)


Ðảng Cứu Quốc tập hợp Ðảng Sam Rainsy và Ðảng Nhân Quyền, mới lập năm 2007. Trước cuộc bầu cử này, hai đảng lần lượt có 26 và 3 đại biểu trong Quốc Hội. Nay dân đã bầu lên 55 đại biểu Ðảng Cứu Quốc; so với 68 ghế của Ðảng Nhân Dân, so với 90 ghế họ đã có. Dân chúng Phnom Penh đã đi  iểu tình ngày 24 Tháng Tư đòi chính phủ tổ chức bầu cử tự do, dân chủ và công bằng. Cuộc biểu tình lớn nhất từ trước đến nay, 4,000 người tham dự, đòi thay đổi thành phần trong Ủy Ban Bầu Cử quốc gia.
Ngày 12 Tháng Bảy, Quốc Vương Sihamoni ký lệnh miễn tội cho ông Sam Rainsy theo đề nghị của Hun Sen, ngày 19 ông về nước, được hàng trăm ngàn người tiếp rước. Rainsy quốc tịch Pháp, nơi ông sống từ lâu trước khi về nước năm 1991, lên làm bộ trưởng tài chánh trong chính phủ liên hiệp. Năm 1994 ông mất chức, vì chống chính sách cho các công ty Trung Quốc và Việt Nam phá rừng, theo lời ông giải thích. (Ngô Nhân Dụng, Người Việt)