Jul 10, 2013

breathes sweet thoughts everywhere

Moonlight, summer moonlight 
by Emily Bronte

'Tis moonlight, summer moonlight,
All soft and still and fair;
The solemn hour of midnight
Breathes sweet thoughts everywhere,

But most where trees are sending
Their breezy boughs on high,
Or stooping low are lending
A shelter from the sky.

And there in those wild bowers
A lovely form is laid;
Green grass and dew-steeped flowers
Wave gently round her head.

*

 Ánh trăng, ánh trăng mùa hạ

Là ánh trăng, ánh trăng mùa hạ,
Mềm mại và lặng lẽ và xinh đẹp;
Trong thời khắc trang trọng giữa khuya
Nó thở ra những ý nghĩ mật ngọt cùng khắp,

Nhiều nhất là nơi những tàn cây đang gởi
Những làn gió hiu nhẹ đung đưa nhánh cao,
Hoặc la đà xuống thấp cho vay mượn
Một nơi dừng chân từ bầu trời.

Và đây những lùm cây hoang
Một chổ dễ thương để được phô bày;
Cỏ xanh và những bông hoa dốc-sương
Ve vẩy nhẹ nhàng vòng quanh mặt gương o Hằng