Jul 7, 2013

thì ta làm viết vẽ mênh mông
Hỏi người  

Ngày biển nắng ta nhìn trời xanh
Thủy lưu mùa hạ khúc vân hành
Hỏi viết gì trang kinh vô tự
Viết lên trời xanh tả thiên thanh

Trang giấy trải xa xăm vô tận
Đài nghiên hồ thủy sắp cạn giòng
Tháp bút ai làm cho chết đứng
Thì ta làm viết vẽ mênh mông

Hỏi em về mắt đen hạt nhãn
Tóc huyền duyên ngôi rẽ thật xinh
Ta vẽ lại nguyên đời mộng ảo
Ừ ta đem viết xuống chữ tình

Hỏi bé bỏng chiều hôm hỏi mẹ
Bàn tay trao giấc ngủ ngại ngần
Làm sao những vai mòn lưng áo
Ta viết lên trời xanh chữ ân

Hỏi người bút mực sơn hà đó
Ngày quê ngồi đan sọt ven đường
Lòng thơ sĩ miên man sóng dội
Quên vết đau rướm máu ngòi thương


Hỏi bài thơ truy nguồn mê miết
Gió đưa trăng đứng hẹn chờ nhau
Yêu thương biết từ khi cha mẹ
Hoài thai nằm kễ chuyện hôm nào

Ta hỏi núi rừng ngày cạn tuyệt
Núi lỡ sông bồi đắp về đâu
Sông sâu linh lạc con rồng ẩn
Sóng ngũ liên còn gióng giang đầu?

Hỏi ta biết còn hay ta chẳng
Trang giấy đời còn viết chưa xong
Huống chi trang trắng trời vô thủy
Thì lưu bút trường không chữ không

.......................................................

 Linh lạc 泠落 trôi giạt
Vô thủy 無始 không có khởi đầu
Father  And Little Girl Royalty Free Stock Image - Image: 22344366Không 空 hư không trống không
Tả thanh thiên 寫青天viết lên trời xanh
Đài Nghiên Tháp Bút do Nguyễn Văn Siêu (1799-1872) xây dựng. Thanh thiên nghĩa là trời xanh, nhưng chính là tờ giấy màu xanh trải rộng vô tận.  Nhìn lên trời xanh sẽ thấy được ý nghĩa của 3 chữ tả thanh thiên, viết lên trời xanh. Nếu dừng lại ở đài nghiên và tháp bút thì chỉ là các vật nhỏ nhoi tầm thường. Theo tôi, cái hay nằm tại trang giấy thiên thanh trải rộng đến vô cùng.