Jul 16, 2013

hát nữa đi hương hát để đợi chờ

Bài Hương Ca Vô Tận
Trầm Tử Thiêng
Thanh Tuyền & Chế Linh

Hát nữa đi Hương
hát điệu nhạc buồn điệu nhạc quê hương
Hát nữa đi Hương
hát lại bài ca tiễn anh lên đường
Ngày đao binh chưa biết còn bao lâu
cuộc phân ly may lắm thì qua maụ
Hát nữa đi Hương hát để đợi chờ

Hương ơi...sao tiếng hát em,
nghe vẫn dạt dào, nghe vẫn ngọt ngàọ
Dù em ca những lời yêu đương
hay chuyện tình gãy gánh giữa đường
Dù em ca nỗi buồn quê hương
hay mưa giăng thác đổ đêm trường

Hát chuyển vai em
tóc xoả bồng mềm dịu ngọt môi em
Hát mãi nghe Hương
cho hồng làn da kẻo đời chóng già
Ngày xa xưa em vẫn nằm trong nôi
mẹ ru em câu hát dài buông lơị
Hát để yêu cha ấm lại ngày già

Hát nữa đi Hương
câu nhạc thành nguồn gợi chuyện đau thương
Hát kể quê hương
núi rừng đầy hoa bỗng thành chiến trường
Đồng tan hoang nên lúa ngại đơm bông
thuyền ham đi nên nước còn trông mong
Khiến cả đêm thâu tiếng em rầu rầụ

Hương ơi...sao tiếng hát em
nghe vẫn dạt dào, nghe vẫn ngọt ngàọ
Dù em ca những lời yêu đương
hay chuyện tình gãy gánh giữa đường
Dù em ca nỗi buồn quê hương
hay mưa giăng thác đổ đêm trường