Jul 31, 2013

universal sdudios hollywood los angeles
                                                                                            


          
                                       

                                
                                                                                                         

Jul 24, 2013

see you soon
Hey! Mr. BR is now on his vacation. Will see you soon, folks!
And have a good summer time to y'al! jrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!Jul 22, 2013

những tình ca bất tử
Historia De Un Amor
Carlos Eleta Almarán

Ya no estás más a mi lado, corazón
En el alma solo tengo soledad
Y si ya no puedo verte
Porque Dios me hizo quererte
Para hacerme sufrir más
Siempre fuiste la razón de mi existir
Adorarte para mí fue religión
Y en tus besos yo encontraba
El calor que me brindaba
El amor y la pasión
Es la historia de un amor
Como no hay otro igual
Que me hizo comprender
Todo el bien, todo el mal
Que le dio luz a mi vida
Apagándola después
Ay que vida tan obscura
Sin tu amor no viviré...

Story of a Love
English translation

You are no longer in my hand, in my heart
I have only loneliness in my soul
And if i can't see you
Because God made me love you
So that I would suffer more
You were always the reason for my existence
Worshiping you was my religion
And in your kisses I found
The love that I offered
The heat of your passion
Is the story of a love
Like for which there is no equal
That made me understand
Everything good, everything bad
That gave light to my life
Which was extinguished afterwards
Oh that night so dark
Without your love I will not live

Historia de un amor
Chuyện tình yêu

Jul 20, 2013

mr. toad goes america


Dad, go America you don't bow like standing with Mr. Xi 
- I know, kid
- Well, I think I may remind you, as double check, before to see Obama, dad.
- I'm not stupid man, little toad. We always get along very awesome with China and we never forget American is our foe. Friend not enemy, kid.

 - Yeah, me also. Cause I see your sleeping-eyes all the time, then I'm afraid if you will be confused something between Mr. Xi and Obama . Hey, Dad, remember to take a deep breath and make your tummy big big like me, see, then Obama will scare you, OK !

- Tía đi Mỹ tía nhớ đứng ưỡn ngực ra nhen tía!
- Ừa, tao biết mà
- Tui phải nhắc tía để tía quên tía đứng dí ông Ồ Bá Mà tía tưởng đang đứng dí ông Tập tía cúi xuống nửa là hư hết đó !
- Tao nhớ chớ mậy. Ta khác còn địc thì khác chớ. Ông Tập là sư phụ còn Ồ Bá Mà là đế quốc là ĐỊC mà mậy. Ông tập là ÔNG TQ, còn Ồ Bá Mà là THẰNG Mỹ. Bộ mầy tưởng tao ngu hả? 
- Hổng phải, tại tui thấy tía cặp mắt lim dim tui sợ tía quên. Mà tía ráng lấy hơi dô rồi phình bụng ra như tui dầy nè thì Ồ Bá Mà mới sợ tía nhen tía !                              
                                                                                                               
Source: Dân làm Báo                             

Jul 19, 2013

knowledge quotes
+ Dấu hiệu của thông minh thật sự là sức tưởng tượng chứ không phải là kiến thức. Albert Einstein 
+ Kiến thức chia tay với óc phán đoán, được gọi là vặt vãnh hơn là trí tuệ.  Marcus Tullius Cicero 
+ Tất cả kiến thức tôi có người khác cũng có được, nhưng tâm tình mới là của riêng tôi. Johann Wolfgang von Goethe 
+ Sở hửu kiến thức thì không giết chết điều huyền diệu và kỳ bí. Vì luôn luôn sự kỳ bí lại sinh thêm. Anais Nin 
+ Sự thích thú càng gia tăng từ những kiến thức vu vơ. Bertrand Russell 
+ Mục đích  của giáo dục là kiến thức về những giá trị chứ không phải về những sự kiện. William Ralph Inge 

+ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination. Albert Einstein
+ Knowledge which is divorced from justice, may be called cunning rather than wisdom. Marcus Tullius Cicero
+ All the knowledge I possess everyone else can acquire, but my heart is all my own.
Johann Wolfgang von Goethe
+ The possession of knowledge does not kill the sense of wonder and mystery. There is always more mystery. Anais Nin
+ There is much pleasure to be gained from useless knowledge. Bertrand Russell
+ The aim of education is the knowledge not of facts but of values. William Ralph Inge
+ Information is not knowledge. Albert Einstein
+ Human behavior flows from three main sources: desire, emotion, and knowledge.
Plato
+ Doubt grows with knowledge. Johann Wolfgang von Goethe
+ All our knowledge has its origins in our perceptions. Leonardo da Vinci
+ The true method of knowledge is experiment. William Blake
+  A man of knowledge lives by acting, not by thinking about acting. Carlos Castaneda
+ Knowledge is soon changed, then lost in the mist, an echo half-heard. Gene Wolfe

Jul 17, 2013

change your words, change your world


Thay đổi ngôn từ, thay đổi cuộc đời
I'm blind 
Please help

It's a 
beautiful day 
And I can't 
see it 

Blind man: What did you do on my sign?
The woman: I wrote the same, but with different words

Tôi mù
Làm ơn giúp đở

Trời hôm nay
xinh đẹp
Và tôi không thể
nhìn thấy 

Người mù: Cô đã làm gì trên tấm bảng của tôi?
Thiếu nữ: Tôi cũng viết giống như ông, nhưng bằng những ngôn từ khác

*

We use words every day to communicate, to express our feelings and thoughts, but we often forget how powerful they can be and how important it is to choose them with care if we wish to attract love, happiness and success.

Change your words

Jul 16, 2013

hát nữa đi hương hát để đợi chờ

Bài Hương Ca Vô Tận
Trầm Tử Thiêng
Thanh Tuyền & Chế Linh

Hát nữa đi Hương
hát điệu nhạc buồn điệu nhạc quê hương
Hát nữa đi Hương
hát lại bài ca tiễn anh lên đường
Ngày đao binh chưa biết còn bao lâu
cuộc phân ly may lắm thì qua maụ
Hát nữa đi Hương hát để đợi chờ

Hương ơi...sao tiếng hát em,
nghe vẫn dạt dào, nghe vẫn ngọt ngàọ
Dù em ca những lời yêu đương
hay chuyện tình gãy gánh giữa đường
Dù em ca nỗi buồn quê hương
hay mưa giăng thác đổ đêm trường

Hát chuyển vai em
tóc xoả bồng mềm dịu ngọt môi em
Hát mãi nghe Hương
cho hồng làn da kẻo đời chóng già
Ngày xa xưa em vẫn nằm trong nôi
mẹ ru em câu hát dài buông lơị
Hát để yêu cha ấm lại ngày già

Hát nữa đi Hương
câu nhạc thành nguồn gợi chuyện đau thương
Hát kể quê hương
núi rừng đầy hoa bỗng thành chiến trường
Đồng tan hoang nên lúa ngại đơm bông
thuyền ham đi nên nước còn trông mong
Khiến cả đêm thâu tiếng em rầu rầụ

Hương ơi...sao tiếng hát em
nghe vẫn dạt dào, nghe vẫn ngọt ngàọ
Dù em ca những lời yêu đương
hay chuyện tình gãy gánh giữa đường
Dù em ca nỗi buồn quê hương
hay mưa giăng thác đổ đêm trường

Jul 14, 2013

phật cụ tu địa

 


Phật thiệt thì hổng dám dòm
Phật cụ thì địa lòm lòm dừa tươi
Trong chùa chủ tịt đi tu
Ai dô cúng quả địa lu chứng dùm

Phật thiệt:
Từ ngày ông bước vô đây
Ta thấy ông địa "trái cây" hơi nhiều
Phật cụ:
Hà hà tu thì phải yêu
Ai cúng mình chìu mới gọi rằng tu
Ông tu cũ quá đi rồi 
Tui tu hiện đại khóa môi chiện thường
Hà hà ông tu ăn tương
Còn tui tu địa tắm "mương" đìu đìu


summer joys1016.jpg


About the Falls

Snoqualmie Falls is one of Washington state’s most popular scenic attractions. More than 1.5 million visitors come to the Falls every year. At the falls, you will find a two-acre park, gift shop, observation deck, the Salish Lodge and the famous 270 foot waterfall.

The park and free viewing area are open from dawn until dusk. Leashed pets are allowed. The distance between the free parking lot and the viewing platform is approximately 200 feet and is wheelchair accessible.


 
                               
                                         
Jul 11, 2013

a grasshopperTám Tàng để con cào cào trên bàn. Tám đập tay xuống biểu nhảy. Cào cào nhảy. Tám Tàng bẻ một chân sau, đập tay xuống mặt bàn biểu nhảy. Cào cào nhảy. Tàng bẻ lọi nốt cái chân sau còn lại, đặt con cào cào lên bàn, đập tay biểu nhảy nửa thật lớn. Cào cào không nhảy. Tám Tàng kết luận: Cắt 2 cẳng cào cào, cào cào... điếc!

Tam puts a grasshopper on table. He flaps at the surface then says: hop! The grasshopper hops. Tam cuts one big leg of it, then taps and says: hop! The grasshopper does it again. And, Tam cuts another only left big leg one,yelling: jump now! It doesn't move a milimeter. He writes down in his conclusion: When you cut both big legs of a grasshopper, the insect will be deaf for sure!

Jul 10, 2013

breathes sweet thoughts everywhere

Moonlight, summer moonlight 
by Emily Bronte

'Tis moonlight, summer moonlight,
All soft and still and fair;
The solemn hour of midnight
Breathes sweet thoughts everywhere,

But most where trees are sending
Their breezy boughs on high,
Or stooping low are lending
A shelter from the sky.

And there in those wild bowers
A lovely form is laid;
Green grass and dew-steeped flowers
Wave gently round her head.

*

 Ánh trăng, ánh trăng mùa hạ

Là ánh trăng, ánh trăng mùa hạ,
Mềm mại và lặng lẽ và xinh đẹp;
Trong thời khắc trang trọng giữa khuya
Nó thở ra những ý nghĩ mật ngọt cùng khắp,

Nhiều nhất là nơi những tàn cây đang gởi
Những làn gió hiu nhẹ đung đưa nhánh cao,
Hoặc la đà xuống thấp cho vay mượn
Một nơi dừng chân từ bầu trời.

Và đây những lùm cây hoang
Một chổ dễ thương để được phô bày;
Cỏ xanh và những bông hoa dốc-sương
Ve vẩy nhẹ nhàng vòng quanh mặt gương o Hằng

Jul 7, 2013

thì ta làm viết vẽ mênh mông
Hỏi người  

Ngày biển nắng ta nhìn trời xanh
Thủy lưu mùa hạ khúc vân hành
Hỏi viết gì trang kinh vô tự
Viết lên trời xanh tả thiên thanh

Trang giấy trải xa xăm vô tận
Đài nghiên hồ thủy sắp cạn giòng
Tháp bút ai làm cho chết đứng
Thì ta làm viết vẽ mênh mông

Hỏi em về mắt đen hạt nhãn
Tóc huyền duyên ngôi rẽ thật xinh
Ta vẽ lại nguyên đời mộng ảo
Ừ ta đem viết xuống chữ tình

Hỏi bé bỏng chiều hôm hỏi mẹ
Bàn tay trao giấc ngủ ngại ngần
Làm sao những vai mòn lưng áo
Ta viết lên trời xanh chữ ân

Hỏi người bút mực sơn hà đó
Ngày quê ngồi đan sọt ven đường
Lòng thơ sĩ miên man sóng dội
Quên vết đau rướm máu ngòi thương


Hỏi bài thơ truy nguồn mê miết
Gió đưa trăng đứng hẹn chờ nhau
Yêu thương biết từ khi cha mẹ
Hoài thai nằm kễ chuyện hôm nào

Ta hỏi núi rừng ngày cạn tuyệt
Núi lỡ sông bồi đắp về đâu
Sông sâu linh lạc con rồng ẩn
Sóng ngũ liên còn gióng giang đầu?

Hỏi ta biết còn hay ta chẳng
Trang giấy đời còn viết chưa xong
Huống chi trang trắng trời vô thủy
Thì lưu bút trường không chữ không

.......................................................

 Linh lạc 泠落 trôi giạt
Vô thủy 無始 không có khởi đầu
Father  And Little Girl Royalty Free Stock Image - Image: 22344366Không 空 hư không trống không
Tả thanh thiên 寫青天viết lên trời xanh
Đài Nghiên Tháp Bút do Nguyễn Văn Siêu (1799-1872) xây dựng. Thanh thiên nghĩa là trời xanh, nhưng chính là tờ giấy màu xanh trải rộng vô tận.  Nhìn lên trời xanh sẽ thấy được ý nghĩa của 3 chữ tả thanh thiên, viết lên trời xanh. Nếu dừng lại ở đài nghiên và tháp bút thì chỉ là các vật nhỏ nhoi tầm thường. Theo tôi, cái hay nằm tại trang giấy thiên thanh trải rộng đến vô cùng.

Jul 5, 2013

mắt ai nửa-mơ tường cao
Village in Late Summer
by Carl Sandburg

Lips half-willing in a doorway.
Lips half-singing at a window.
Eyes half-dreaming in the walls.
Feet half-dancing in a kitchen.
Even the clocks half-yawn the hours
And the farmers make half-answers.


Làng cuối Hạ


Môi em nửa-muốn lối vào.
Môi  người nửa-ru  khung cửa.
Mắt ai nửa-mơ tường cao.
Chân ta nửa-dún  chái bếp.
Đồng hồ cũng nửa-ngáp báo giờ.
Nông gia à ơ nửa-một.

Summer poems

Jul 4, 2013

from the mountains to the prairies

God Bless America
Words and music by Irving Berlin

"While the storm clouds gather far across the sea,
Let us swear allegiance to a land that's free,
Let us all be grateful for a land so fair,
As we raise our voices in a solemn prayer. "

God Bless America,
Land that I love.
Stand beside her, and guide her
Thru the night with a light from above.
From the mountains, to the prairies,
To the oceans, white with foam
God bless America, My home sweet home.

Jul 2, 2013

những tình ca bất tửMùa thu không trở lại
Nhạc&lời: Phạm Trọng
Trình bày: Thái Thanh

Em ra đi mùa thu mùa thu không trở lại
Em ra đi mùa thu sương mờ giăng âm u
Em ra đi mùa thu mùa thu không còn nữa
Đếm lá úa mùa thu đo sầu ngập tim tôi

Ngày em đi
Nghe chơi vơi não nề qua vườn Luxembourg
Mưa rơi che phố mờ buồn này ai có mua?

Từ chia ly
Nghe rơi bao lá vàng ngập giòng nước sông Seine
Mưa rơi trên phím đàn chừng nào cho tôi quên

Hôm em ra đi mùa thu mùa thu không trở lại
Lá úa khóc người đi sương mờ dâng lên mi
Em ra đi mùa thu mùa lá rơi ngập ngừng
Đếm lá úa sầu lên bao giờ cho tôi quên