Jun 1, 2013

vc và câu chuyện chớp, nhóm lợi ích ... luộc


Nhóm lợi ích vs Interest group

Interest group
The so called story of VC Interest groups

A group of persons working on behalf of or strongly supporting a particular cause, such as an item of legislation, an industry, or a special segment of society.
A group of people drawn or acting together because of a common interest, concern, or purpose.
Interest group

Nếu tôi không lầm, Nhóm lợi ích trong cách dùng của báo chí VC nghĩa là 1 nhóm nhỏ trong đảng CSVN, giàu có, tham nhũng, ăn hại, nhiều quyền thế, khuynh đảo đảng.

Như vậy, cách dùng của VC hoàn toàn khác biệt với cách dùng của Âu Mỹ. Interest group, cũng mang nghĩa 1 nhóm hoạt động. Nhưng là hoạt động nhằm giúp đở, tư vấn, hổ trợ cho xã hội phát triển. Những người cùng có chung một mối lưu lâm, một sự liên quan, một sự lợi ích nào đó. Nhóm lợi ích, Interst group ở đây không mang ý nghĩa ăn hại, hoặc quyền lực khuynh đảo quốc gia. Nó chỉ là một group nhỏ làm ra lợi ích cho mọi người cần đến. Vậy thôi.

Nhóm lợi ích Interest group, nằm trong Nhóm tư vấn Advocacy group. Cái khác biệt ghê gớm của Advocacy group và Nóm lợi ích của VC là: làm gì thì làm, vận động gì vận động Ag không bao giờ đi ngược lại quyền lợi và an ninh quốc gia dân tộc. Nếu anh không muốn bị truy tố tội phản quốc.

Thí dụ, trong thời gian Hoa Kỳ truy tầm khủng bố Bin Laden, các nhóm Lobby group cũng đồng thời hoạt động, nhưng tuyệt đối, họ có đầy đủ ý thức và trách nhiệm công dân để hiểu rằng, nếu họ vận động hành lang chính trị gì đó mà nhằm làm lợi cho BL, điều đó có nghĩa là họ sẽ bị truy tố tội xâm phạm an ninh QG.

Còn, Nhóm lợi ích của VC vẫn thường hay xử dụng, ám chỉ?
Khác. Nhóm lợi ích VC làm giàu, tham lam, quyền lực, thỏa hiệp và cộng tác với TQ, tạo mọi sự dễ dàng cho TQ làm ăn. Trong bối cảnh VN bị TQ xâm lấn.

Và, ít người để ý, nhóm lợi ích đó chính là một phần của đảng CS.
Tôi hỏi quý vị, cho là có nhóm lợi ích như vậy đi. Chả nhẽ 1 nhóm nhỏ hủ hóa trong đảng lại có thể bắt cả một lực lượng võ trang quân đội một nước IM HƠI LẶNG TIẾNG trước hành động ngoại xâm?

Câu hỏi đặt ra là: VC hay dùng thuật ngữ của Âu Mỹ một cách nhố nhăng và phản nghĩa để làm gì? Rất dễ : để ... luộc !
Không chỉ 1 nhóm lợi ích ăn hại đái nát. Có 1 "đống lợi ích" lận. Toàn... bộ lợi ích.

Advocacy group