Jun 30, 2013

pick off what he wants in the sky bowlSummer Stars
by Carl Sandburg

Bend low again, night of summer stars.
So near you are, sky of summer stars,
So near, a long arm man can pick off stars,
Pick off what he wants in the sky bowl,
So near you are, summer stars,
So near, strumming, strumming,
So lazy and hum-strumming.

*

Mùa Hạ Sao

Cong thấp xuống nữa, đêm sao mùa hạ.
Xuống thật gần, bầu trời hạ những sao đầy ắp,
Gần, một người đàn ông tay dài có thể gỡ xuống,
Nhặt lấy mộng mơ trong chiếc lồng úp trời,
Xuống thật gần, những sao mùa hạ,
Gần, ù ơ, à ơi,
Uể oải và ư-ử ừ ư.

Summer poems