Jun 24, 2013

quyền chén ngọc


Ngọc trản ngân đài 
Tả hữu tấn khai 
Thập tự luyện diệp
Liên đả sát túc
Toạ hồi mai phục
Tấn đả tam chiến 
Thối thủ nhị linh.
Tả hoành sát
Hữu hoành sát
Hồi phát địa hổ 
Thanh long biên giang
Phụ tử tương tùy 
Song phi triển dực
Hạ bàn lôi đản đả 
Hồi tiểu tọa khai cung
Tấn đả song quyền 
Trực tiền quyển địa
 Huỳnh long quyển địa 
Đồng tử dương thân
Hoành tấn đả liên hoàn
Hồi tả tọa bạch xà lang lộ.
Tả hoành sát
thanh long biên giang
Kim kê điển thủ
Thối tảo bát liên hoàn
Tẩu mã dương tiên
Lập bộ như tiền
Hồi đầu vọng bái

..........................................

Quyền chén ngọc vận sức vào 5 đầu ngón tay. Khum lại như hình cái chén. Khác với võ của TH gọi bằng trảo. Ưng trảo hay hổ trảo. Chén ngọc gợi lên hình ảnh các tiên nữ múa chầu Ngọc Hoàng, tay dâng chiếc chén nhỏ bằng ngọc .
Tuy thế, Ngọc Trản Quyền thường do các võ sĩ cao thủ phái nam thủ diễn . Có lẽ vì quyền cước phần nhiều dụng công chuyển sức khá nặng. Bài Ngọc Trản đòi hỏi sức khoẻ khi tập luyện.