Jun 10, 2013

ngoài hiên còn tiếng gió


Nhân đọc "Chiếc-dương-cầm im lặngcủa Hoàng Ngọc Trâm

Imagination will often carry us to worlds that never were. 
But without it we go nowhere. Carl Sagan

Tiếng sóng

Những giọt mưa
Nhỏ đều lách cách hàng hiên
Lanh canh trên máng xối
Ngoài hiên còn tiếng gió
Ban đêm là những biến khúc
Dương cầm nhẹ
Tiếng con bồ câu gù buổi sáng
Lời ngọng nghịu bắt đầu vụng về
Chẳng qua ấp úng tình nhân
Và mùa hạ
Tôi áp chiếc vỏ con ốc lớn vào mang tai
Tiếng rú nhỏ chìm sâu thẳm
Hay là tiếng thở trùng dương của sóng?
Eh, nhớ nhé
Đời là khúc nhạc đời là tiếng thơ*...

...........................................................

 *Trích từ tự truyện của  Hoàng Ngọc Trâm