Jun 11, 2013

dã lan wild orchids


                               


                                                            

Many orchids are protected, so don't dig them up. All orchids require special conditions of shade, moisture and soil that cannot be duplicated outside of their habitat. Many orchids in the Pacific Northwest, grows in partnership with a fungus in the soil that shares nutrients taken from the roots of trees and the dying debris on the forest floor. Some orchid when transplanted tend to die from root suffocation resulting from the new soil compaction. For these reasons, they won't grow if dug up and taken home. (Native Orchids)

Dã Lan Native Orchid, Wild Orchid, có hơn 40 giống loại khác nhau tại  vùng Tây Bắc Hoa Kỳ. Người Mỹ yêu thiên nhiên và bảo tồn thiên nhiên. Họ khuyến khích và giáo dục công chúng về việc này rất kỹ lưỡng. Dã Lan trong rừng không nên lấy đem về nhà tùy tiện. Có thể mua trong các nursery là các loại lan đã thuần chủng và nhân giống. Dã Lan có loài rất thơm và nở sớm từ tháng Ba đầu mùa xuân. Dã lan đẹp, lạ, kỳ dị, ngộ nghĩnh. VN cũng có nhiều loại lan rừng, hay còn gọi là Phong Lan.