Jun 18, 2013

ca dao dung tục thượng thừa và giới giễu nhại tay mơ
Đàn ông có một cái nêm
Đàn bà nức nhụy lại chêm mẻ đèn 
Đàn bà sáng rực ao sen
Đàn ông giữ của nọc chèn hai bên
(Ca dao)

Đàn bà sáng rực ao sen 
+ Cái nêm, ao sen, nức nhụy, mẻ đèn, nọc chèn là những vật và hình ảnh đơn sơ thô thiển nhưng rất đẹp. Phải là những tâm hồn thi thơ vui sống và có kinh nghiệm mới làm nên các vần thơ bình dân hay như vậy. Nó thô nhưng không tục. Càng không tục tĩu. Phải là những "đại cao thủ" mới sáng tác được như thế.

Trẻ thời ham nguyệt ham hoa
Sồn sồn ham đ. già ham ăn
(Ca dao)

+ Tôi đố ai đọc 2 câu ca dao dân gian trên xong mà không bật ra tiếng cười. Câu ca dao dung tục. Vẫn không tục tĩu. Nó mô tả một tâm lý tình cảm khá... chính xác của con người. Từng lứa tuổi, trẻ, sồn sồn, và già.Trẻ khoảng 20-30, sồn sồn 40-50 và già khoảng 60s. Cái thần tình của 2 câu này là "em" nào cũng có... phần.

Đàn bà nghĩ cũng quá tay
Thịt liền mà nó xẻ hai làm l
(Ca dao)

+ 2 câu nầy hay ở chổ hình ảnh. Hình ảnh rất... động. Từ chổ bít tới chổ... hẻ.

Con tui chết cứng ngay đơ
Tử vô địa táng xin chôn nhờ đất cô
Đất em sâu hoắm ổ gà
Chôn cha nó cũng được huống là chôn con!
(Ca dao)

+ 4 câu thơ là các lời vấn đáp qua lại của đôi trai gái. Anh con trai khá là bậm trợn và liều lĩnh. Cô con gái chẳng phải tay vừa. Tuy dữ dội nhưng vẫn duyên dáng. Cái duyên ngầm và mạnh mẽ đủ chận đứng mấy chàng bờm sờm.

Văn chương nghĩ cũng bề bề
Thần l ám ảnh mà mê mẩn đời
(Ca dao)

 Đàn ông giữ của nọc chèn hai bên
+ Tôi chưa thấy nhà giễu nhại nào đời nay làm thơ tục mà hay vượt qua nổi 2 câu ca dao trên. Phải nói là tuyệt tác. Tuyệt tác của nghệ thuật. Chổ nào? Chổ: thần l đối với văn chương. Hay chổ chữ "thần".

Giới giễu nhại "tay mơ" thường lý luận rằng sự thật thế nào thì cứ gọi thế nấy. C thì cứ gọi là c, l thì cứ gọi là l, c'c thì cứ gọi là c'c, đái cứ gọi là đái. Đồng ý. Nhưng nên liệu hồn. Đời sống có khi vầy khi khác. Vào trà thất thì tháo thanh kiếm để ở ngoài. Viếng cảnh lam sơn thì túi thơ bầu rượu. Đó là lẽ thường.  Tôi  e rằng những nhà giễu nhại sẽ không đủ can đảm để mặc bộ đồ xộc xệch khi đi xin việc làm.  Tôi  đố những tay lố lăng nhất trong văn chương dám mặc chiếc quần không cài nút vào yết kiến ông chủ để xin việc.

Vậy đó, đời là vậy. Ở truồng đưa  "2 trái bầu con tôm" tòng teng trong cái gọi là"thơ" rất dễ. Thử kéo hở phẹc mơ tuya quần xà lỏn bước lên xe buýt xem.  Khó lòng đa. Good luck!☺☺☺!