May 2, 2013

ý thức hệ?


Mao & Ho
Nhiều người đồng ý rằng chiến tranh VN là chiến tranh ý thức hệ, an ideology war. Điều này đúng trong thời kỳ chiến tranh. Ý hệ tư bản tự do và ý hệ cộng sản.

Thế có ai đặt câu hỏi ngược lại, bây giờ đã gần 40 năm sau chiến tranh, cái ý thức hệ đó còn không? Tôi không tin là nó không còn. Nó còn. Còn y nguyên. Tại sao?

Theo tôi thấy, còn không phải là còn ý thức hệ. Còn có một cái bi thảm hơn ý thức hệ rất nhiều. Vì bởi, không lẽ gì sau gần 40 năm thống nhất, VN giờ đây cũng không phải là một quốc gia đóng kín cửa với thế giới tự do tư bản, lại vẫn còn cái gọi là ý thức hệ "tư bản vs cộng sản" (?). Nghe rất vô lý.

Nói thẳng ra, số mệnh dân tộc VN  rất bi đát. Tôi thấy rất rõ, dân tộc đất nước VN đang bị chủ trương Hán hóa nặng nề. Thực tế Trung cộng và Việt cộng có cùng màu cờ sắc áo. Biên giới bỏ ngõ. Chung mô hình chính trị, kinh tế, quân sự và xã hội.
Chung cả niềm tin, tâm lý, sinh hoạt, văn hóa, ngôn từ, tiếng nói. Văn hóa Trung cộng tràn lan. Âm nhạc, phim ảnh, trang mạng, trang trí, ăn vận...
Tập và Tấn Dũng

Chung và giống không phải trong tư thế giao lưu bình đẳng. VN sao chép và bắt chước TQ trong vị thế yếu hèn nô dịch của nước nhỏ chư hầu và thiên triều. Đó là điều đáng nói.

Chỉ cần đặt câu hỏi: tại sao những nấm mồ tử sĩ VN (của cả 2 miền Nam Bắc) bị quên lãng thậm chí bị xem thường, bên cạnh những nghĩa trang đàng hoàng tôn kính của tử sĩ và thường dân Tàu cộng? Tại sao những anh thương phế binh già yếu bệnh tật của VNCH vẫn bị phân biệt đối xử, bị quản thúc gắt gao? Họ có khả năng lật đổ chính phủ VC hay sao? Ý thức hệ "tư bản cộng sản" gì chổ này?
Còn có cái âm mưu tàn khốc bi thảm hơn ý thức hệ rất nhiều! Think about that. (Tháng Tư)