May 19, 2013

toàn trị... nhái, made in vc


Về mặt thực tế trong xã hội, chống cái gì có nghĩa cái đó phải vi phạm pháp luật hoặc vi phạm đạo đức, hoặc cả hai. Ngoài ra thì khó thể chống được.
Anh không thể chống lý tưởng CS chẳng hạn. Rất khó khăn, và đôi khi vi phạm đến nhân quyền. Tuy nhiên, đã bàn đến khía cạnh luật pháp thì rất rộng lớn. Có khi trường hợp này thì không phạm luật, trường hợp khác lại phạm. Mặc dù chỉ cùng một chuyện.

Anh có quyền viết một quyển sách dầy cộm bàn về tôn giáo thì được. Nhưng anh đứng trước nhà thờ hay chùa mà bêu rếu Chúa hay Phật thì coi chừng. Cảnh sát bắt và có thể ăn đòn của dân chúng. Anh có quyền vào nhà sách mang về quyển sách của Karl Marx thoải mái nghiên cứu và yêu thích. Nhưng đừng dại dột trả lời là yes trong hồ sơ xin nhập quốc tịch Mỹ trước câu hỏi có từng là đảng viên CS ở VN hay không?

Người ta không thể chống 1 tổ chức tôn giáo yêu nước của VC với lý do "toàn trị", chen vào tôn giáo. Vì các tổ chức này không vi phạm điều gì của luật pháp và đạo đức cả. Nhưng tại sao người ta không đứng dậy phản đối bọn người côn đồ phía sau là CA nghênh ngang vào nơi thờ phượng trang nghiêm của dân chúng, sỉ vả chữi mắng các bậc tu hành? Nó rành rành phạm pháp. Xâm nhập gia cư bất hợp pháp và xúc phạm nhân thể cũng như danh dự người dân.
Cũng vậy, anh không thể chống một ông tướng VC tỏ ra khôn ngoan chính trị. Vì ông ta không hề phạm pháp lẫn đạo đức. Nhưng, làm tướng mà từ chối bảo vệ dân chúng trước ngoại bang xâm phạm đất nước minh, thì tướng tá này phải bị truy tố chứ!

Theo lịch sử và ý nghĩa, totalitarianism toàn trị là một nhà nước tập trung quyền hành, thường là 1 đảng, can dự vào hầu hết các mặt đời sống của người dân.
Toàn trị của Mussolini, Hitler, Stalin, nhìn vào là thấy ngay.  Totalitarianism của VC có nhiều biến hóa, do sau thời gian dài cộng với đặc tính tay sai TQ.

VC là CS độc tài độc đảng toàn trị. Lý thuyết và thực hành là vậy. Nhưng thực tế rất khó "thuyết phục" một người nào đó về sự toàn trị theo nghĩa totalitarianism. Tôi nghe không ít người cho rằng những sự đàn áp hay đánh đập người dân là do "địa phương" làm bậy. Chứ "ở trên" không có chủ trương như vậy.Hoặc, tham nhũng phá hoại là do các "nhóm nhỏ" lợi ích trong đảng thôi. Đảng không chủ trương (?). Nếu nói như vậy sẽ hoàn toàn đi ngược lại ý nghĩa toàn trị : absolute and centralized control over all aspects of life, tập trung quyền hành tuyệt đối chi phối mọi mặt đời sống.

Có thật là một "nhóm" lợi ích không? Tôi thấy là một "đống" tổ chảng chình ình... lợi ích đó đa !

Long BR, Từ chống cộng đến chống toàn trị