May 29, 2013

lưu ly thảo tháng năm


Harebell - Chuông thỏ
Blue Flowers 
By Rachel Field  

Violets in April,
Forget-me-nots in May,
Larkspur in the month of June
To make your gardens gay!
Blue-eyed grasses in the fields
Of sunny-houred July;
August with her harebell hosts,
Blue as sea and sky.
But just before the frost,
And bluest of them all,
Like fairy banners, gentians spread
Their fringes to the fall.

*

Gentian


Những Bông hoa Xanh

Tử vi hoa tháng Tư,
Lưu ly thảo tháng Năm,
Hoa cựa chim ca vào tháng Sáu
Làm sắc thắm vườn nhà quý bạn!
Cỏ mắt xanh khoe tràn cánh đồng
Mùa chói nắng tháng Bảy;
Tháng Tám cây chuông thỏ nhuộm màu,
Như biển trời xanh ngát.
Nhưng kịp trước khi sương giá xuống,
Là màu xanh của những màu xanh,
Như những ngọn cờ xinh truyện cổ tích,
Hoa gentian vói với
Cái bông ngù của nó mãi tận sang thu.

Blue Flowers
Mozart - The Piano Sonata