May 23, 2013

khối câm lặng đáng sợ


Nam Nguyên, phóng viên RFA

Người nông dân thành phần chịu thiệt thòi nhiều nhất trong xã hội

Nông nghiệp nông dân nông thôn đã chống đỡ cho nền kinh tế Việt Nam trong 3 năm suy thoái vừa qua. Tuy vậy cộng đồng này sống nghèo khổ, tùy thuộc vào sự may nhờ rủi chịu và sự chi phối của người khác.

Người âm thầm gánh chịu mọi thiệt thòi và bất công

Theo các số liệu chính thức, tổng kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp năm 2012 của Việt Nam đạt 27,5 tỷ USD, xuất siêu hơn 10 tỷ USD. Thế nhưng những nông dân làm ra khối lượng hàng hóa xuất khẩu trị giá lớn như vậy lại có mức sống rất thấp kém. Thu nhập bình quân đầu người của người trồng lúa ở vựa lúa xuất khẩu đồng bằng sông Cửu Long chỉ vào khoảng 550.000 đ/tháng.
Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn nhận định trên Thời báo kinh tế Việt Nam: giá nông sản thấp như con dao hai lưỡi, một mặt giúp kềm hãm mức tăng giá tiêu dùng, nhưng đối với nông dân là sự thiệt thòi. Nhà nghiên cứu này nhấn mạnh rằng: “nhìn vào thắng lợi của nông nghiệp, lại càng thấy đau thêm cho bà con nông dân”. Đặc biệt hơn nữa theo lời TS Đặng Kim Sơn: “Tuy nông dân chiếm 70% dân số, nhưng đây lại là một khối câm lặng khổng lồ, vì họ không được bàn bạc.” (Khối câm lặng đáng sợ, RFA)