May 11, 2013

i'm your humble scribe
Secret History    
by Charles Simic 

Of the light in my room:
Its mood swings,
Dark-morning glooms,
Summer ecstasies.

Spider on the wall,
Lamp burning late,
Shoes left by the bed,
I'm your humble scribe.

Dust balls, simple souls
Conferring in the corner.
The pearl earring she lost,
Still to be found.

Silence of falling snow,
Night vanishing without trace,
Only to return.
I'm your humble scribe.

*

Chuyện bí mật

Của ánh sáng trong phòng tớ:
Nó đung đưa điệu nhạc swing,
Tối-sáng như nhau mịt mờ,
Mùa hè thêm linh lung ảo diệu.

Trên tường con nhện nằm chăng,
Đèn chong ánh khuya muộn,
Đôi giày bỏ đó lăn cạnh giường, 
Tớ là tay viết văn dở của quý bạn.
Dust ball, a robot vaccum cleanner

Trái cầu hút bụi, bản soul đơn giản
Nằm trong góc phát thanh âm lù rù.
Chiếc bông tai ngọc nàng đánh mất,
Vẫn tìm lại được.

Lặng lẽ đều tuyết rơi,
Đêm  mất biến đi không dấu vết,
Chỉ quay trở về.
Tớ là tay viết văn dở của quý bạn.

Secret History