May 16, 2013

hiểm họa trung quốc xâm lược đất nước
Nguyễn Phương Uyên: "Tôi là sinh viên yêu nước, nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì những người trẻ khác sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nếu một sinh viên, tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước thì thật sự tôi không cam tâm".

Đinh Nguyên Kha: "Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội".


Nguyễn Phương Uyên: "Việc tôi làm thì tôi chịu xin nhà cầm quyền đừng làm khó dễ mẹ hay gia đình của chúng tôi. Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa Trung Quốc xâm lược đất nước và cuối cùng là chúng tôi làm xuất phát từ cái tấm lòng yêu nước nhằm chống cái xấu để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp tươi sáng hơn".


*

Tôi thật sự cảm phục những người tuổi trẻ VN như Phương Uyên và Nguyên Kha. Các em thật can đảm và hào hùng. Các em chứng tỏ một giá trị bất diệt: tinh thần mạnh mẽ của con người sẽ chiến thắng cường quyền bạo ác. Tôi tin là bọn CS tham lam vô thần bán nước VC sẽ xấu hổ và hoảng sợ. Các em cũng đánh thức và gây niềm tin cho hằng  triệu người dân VN còn lòng yêu quê hương đất nước nung nấu ý chí quật cường bảo vệ giang san của nòi giống Việt.