May 24, 2013

a little bit difference between monkey and man   
I really don' t believe that monkey is the former of human being. Nope! Let take a look at a monkey at the zoo then you will recognize the funny story I tell you. There you are, gentlemen:                 
A man who gets itchy on his left hip, he uses his right hand to scratch. Get itchy on right side, then left hand, of course.
A monkey gets itchy on its left hip, uses left hand. Right side right hand certaintly. So e-z to remember, huh! Why you waste your time man? He he he!

Tôi không tin là con khỉ thủy tổ loài người. Quan sát một con khỉ trong sở... thú ắt rõ.
Cái nào tâm ... đắc là tui gãi hà
I move any part that I ... fit
Con người ngứa bên hông trái thì gãi ngứa bằng tay phải. Ngứa bên phải, gãi tay trái.
Con khỉ ngứa hông trái gãi bằng tay trái. Bên phải gãi tay phải. Rất dễ nhớ. Tiện đâu gãi đó. Vừa nhanh vừa gọn. Khỏi tốn thì giờ. Để thì giờ ngồi bắt... chí. Sướng hơn. Ha ha ha!

Chiều hôm kia trên đường phố anh qua
Anh tình cờ quen em bên hàng nước
Làn mi thanh dưới vầng tóc
 tóc em xanh
Cho đường chiều xao xuyến cơn mộng lành

Tình có như không