Apr 24, 2013

đỏ lòm, đỏ khé
                                                     
Trẻ em trường mẫu giáo ở Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Thái Bình / độc giả VOA)                                                                                                                                                                                                
vietnamese-dress


                                                                                                                            


Màu đỏ cũng là một màu. Tuy nhiên, Trung Cộng rất sính màu đỏ. Cờ quạt đỏ, áo quần đỏ, lồng đèn đỏ. Văn hóa đỏ. Đỏ lòm, đỏ khé. Không hiểu tại sao. Và VN hiện tại cũng khoái đỏ. Cái thứ đỏ ối, nhìn vào là biết muốn bắt chước giống Tàu . Tôi thật sự muốn bịnh khi xem thấy mấy cái cảnh nầy. I' m sick of them. There are so much red stuffs for Vienamese who want following Sino!Suck!