Apr 20, 2013

cuốn sách chèn kẹt ngang cửa sổ
Messy Room
by Shel Silverstein

Whosever room this is should be ashamed!
His underwear is hanging on the lamp.
His raincoat is there in the overstuffed chair,
And the chair is becoming quite mucky and damp.
His workbook is wedged in the window,
His sweater's been thrown on the floor.
His scarf and one ski are beneath the TV,
And his pants have been carelessly hung on the door.
His books are all jammed in the closet,
His vest has been left in the hall.
A lizard named Ed is asleep in his bed,
And his smelly old sock has been stuck to the wall.
Whosever room this is should be ashamed!
Donald or Robert or Willie or--
Huh? You say it's mine? Oh, dear,
I knew it looked familiar!

*

Căn phòng bề bộn

Căn phòng của ai đi nữa cũng đáng xấu hổ!
Cái sì líp hắn hong lên chụp bóng đèn.
Áo đi mưa hắn thảy nằm trên mặt ghế đầy ứ,
Ôi thôi là cái ghế nhớp nháp chèm nhem.
Cuốn sách chèn kẹt ngang cửa sổ,
Cái áo ấm hắn quăng dưới sàn nhà.
Chiếc khăn quàng và một cái ski nằm dưới TV,
Còn cái quần thì phơi tòn teng trên cánh cửa.
Một đống sách ngổn ngang trong ngăn treo quần áo,
Chiếc áo vét ngoài hành lang cũng lâu.
Con cắc ké Ed nằm trên giường hắn đánh giấc nồng,
Và chiếc vớ hôi rình dính cứng trên vách.
Căn phòng của ai đi nữa cũng đáng xấu hổ!
Donald or Robert or Willie or--
Hả? Anh nói của tui hả? Ấy, chết,
Hèn gì trông nó ngờ ngợ quen quen!

Messy Room