Mar 4, 2013

em dường như muốn nói điều gì
for Cái K, my lovely wife.

Xuân sớm

Bây giờ đương là cuối đông
nhưng mùa xuân đến sớm
Nắng hừng hơi chói sáng
Anh chàng weather forecaster
trên tv cười toe lém lỉnh
Trời ấm rồi đó bà con
enjoy the weather, folks!

Thiếu nữ hàng xóm
điểm son môi nụ cẩm hồng
Còn mấy thằng nhóc nhỏ
mặc lại chiếc quần lửng ngắn 
đôi cườm chân mủm tròn xoay
nhún nhảy lóc chóc
sau một mùa đông vùi

Con chim sẻ nhỏ
cũng về đứng lại đầu hiên
hót một thôi
Nó hót đúng bốn trường canh
hào hững vui  đùa
rồi bay vù mất dạng

Em mặc vội chiếc áo cánh mới
dài xõa màu anh đào
điểm những cánh xanh lá tím
ẩn ngôn mùa xuân
Em dường như muốn nói điều gì?
Dĩ nhiên là tôi cũng biết
Trời bây giờ đương cuối đông
nhưng mùa xuân đến sớm