Mar 19, 2013

cô gái cười re ré như nắc nẻ


Country Fair

for Hayden Carruth

If you didn't see the six-legged dog,
It doesn't matter.
We did, and he mostly lay in the corner.
As for the extra legs,

One got used to them quickly
And thought of other things.
Like, what a cold, dark night
To be out at the fair.

Then the keeper threw a stick
And the dog went after it
On four legs, the other two flapping behind,
Which made one girl shriek with laughter.

She was drunk and so was the man
Who kept kissing her neck.
The dog got the stick and looked back at us.
And that was the whole show.

Charles Simic

*

Hội Chợ Quê

cho Hayden Carruth

Nếu bạn chưa từng thấy con khuyển sáu-chân,
Cũng không sao.
Chúng tôi đã thấy, và nó nằm đợi đó tại góc lều.
Chờ gắn mấy cái chân thêm,

Anh ta đã quá quen tay nhanh gọn vụ này
Và đang suy nghĩ mấy chuyện mông lung.
Như là, trời quá lạnh, tối thui 
Đi ra chơi chợ đêm là sao.

Rồi người quản trò ném thanh que
Và khuyển ta phóng lao theo ngay
Bởi bốn chân, hai cái cẳng dư nhịp xành xạch sau đít,
Khiến cô gái cười re ré như nắc nẻ.

Nàng uống xỉn, chàng cũng vậy
Chàng hôn say đắm chiếc cổ nàng.
Chú khuyển bắt chiếc thanh que và ngoái nhìn bọn tôi.
Và ấy là tất cả màn trình diễn.