Mar 30, 2013

bàn tay không mắt khép

 


hương giữa bàn tay

gửi thi sĩ

đôi khi tôi thấy bong bóng nở đầy tay
mùi hương của thi sĩ để lại
ủ trầm âm nhớ thương dài
khi về già cúi gập đớn đời
vẫn ảo ảnh chờn vờn
bàn tay không mắt khép


hương đàn ông mãi quẩn quanh
ôm tôi hôn thơ suốt một đời
thời gian hun ánh trăng bèo
mà bóng người thi sĩ

viết câu thương sao thăm thẳm

tôi thánh nữ năm nghìn trang kinh
hồn ngất ngất lành
xác ngầy ngậy động
con gái nòng câu thơ
đồng trinh bừng mạch sầu hoan lạc
man man trong từng hướm nhịp vồ
vày nhau


hạnh phúc ôi là tiếng gió
lướt qua kẽ hở những ngón tay
tìm nhau trong tiếng yêu ngân
thân và quen
và ôi là nhẹ 


8.2011
lê thị huệ gio-o.com
Mưa trên phố Huế