Feb 5, 2013

thơ trong ca khúc


Thông thường, ca khúc có 3 loại. Classic, popular and folk (cổ điển, bình dân và dân ca). Các định nghĩa về ca khúc, songs, đều cho rằng ca khúc là sự phối hợp giữa lời (lyrics), và giai điệu (melody), thêm tiết tấu (rhythm) và hòa âm (harmony). Giai điệu là âm điệu đẹp, hay.
Riêng về lời ca (lyrics), lời của ca khúc nói chung trong âm nhạc từ xưa cho đến hiện tại đều đòi hỏi phải cảm xúc trữ tình (emotional) và có chất thơ (poetic). Nhạc bình dân (popular music) lại càng thấm đẫm tình cảm và mang trong nó ít nhiều chất thơ. Không vậy, thì không thể là một ca khúc hay.

Definition of SONG  n
1: the act or art of singing
2: poetical composition
3a: a short musical composition of words and music, b: a collection of such compositions
4: a distinctive or characteristic sound or series of sounds (as of a bird, insect, or whale)
5a: a melody for a lyric poem or ballad, b: a poem easily set to music
*
Definition of MELODY n
1: a sweet or agreeable succession or arrangement of sounds : tunefulness
2: a rhythmic succession of single tones organized as an aesthetic whole
*
LYRIC adj  
[poetry]   抒 情 [shūqíng]  Trữ tình, tỏ tình   
LYRICS  n pl  [+of song]  词 句 [cíjù]  Từ cú, lời, câu ca
*
What is a song? Most people will say it’s a combination of melody and lyric. The more enlightened will add harmony and rhythm, or a beat. Adding to this, it has structure, usually repeats of verses and choruses. In terms of recording, or radio airplay, a song lasts in the three-minute range, a standard that still remains relatively unchanged in the 21st century.  
The Harvard Dictionary goes on to say:
“Practically every age of music has contributed to the song literature, not to mention the universal tradition of folk song... Modern song is characterized by an expression of personal feelings that encompass the whole range of human emotion... (Apel 1960).”  
The New Princeton Handbook of Poetic Terms defines a song as:
“A term used broadly to refer to verbal utterance that is musically expressive of emotion; hence more narrowly, the combined effect of music and poetry or, by extension any poem that is suitable for combination with music or is expressive in ways that might be construed as musical; also occasionally used to designate a strictly musical composition without text, deemed “poetic” in its expressivity or featuring markedly 'vocal' melodic writing for instruments.”
*

Tóm tắt, ca khúc là lời với giai điệu. Lời và giai điệu đó vận vào nhau. Chúng biểu tỏ cảm xúc và chứa đựng ít nhiều chất thơ. Không phải tự dưng, người Việt nam gọi thơ là thi ca. Người Âu Mỹ gọi lời ca là lyrics, vốn mang ý nghĩa hay, trữ tình. Ca khúc VN, như tui biết thời VNCH, và thời nay, dường như hầu hết là thể loại popular song. Nhạc bình dân, pop music thì càng chứa đựng nhiều xúc cảm, trữ tình, thi thơ. Vậy thì, làm sao mà thơ lại tìm đường tách ra khỏi nhạc cho được. Khó lắm, nếu còn muốn ca khúc hay.

Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng
Chiều đong đưa những bước chân đau mòn
Chợt nghe mùa thu bay trên trời không
Còn ai giữa mênh mông đời mình
Nỗi đau ùa lấp trên tuổi thơ
(Xin còn gọi tên nhau - Trường Sa) 
Just a kiss on your lips in the moonlight
Just a touch of the fire burning so bright
No I don't want to mess this thing up
I don't want to push too far
Just a shot in the dark that you just might
Be the one I've been waiting for my whole life
So baby I'm alright, with just a kiss goodnight
(Just A Kiss - Lady Antebellum)
 .......................................................................
Source: