Feb 8, 2013

nghêu ngao mục đồng
Xuân Tình

Xuân Tình là bài bản lớn, thuộc loại bài Tổ trong cổ nhạc Miền Nam. Mùa xuân là mùa nở lộc khai hoa trong  thiên nhiên đất trời. Xuân tình lại là tình xuân trong lòng người. Tình thật đẹp. Bản Xuân Tình tấu khúc nhanh, vui, rộn rã. Nếu ví von nhân cách hóa, trong dàn nhạc cổ VN, thì :

Đàn cò như người cố vấn lão thành
Đàn tranh là người nội trợ quán xuyến việc nhà
Lục huyền cầm giống như trượng phu gánh vác công việc
Sáo trúc là tay hàn sĩ thanh cao, nghêu ngao mục đồng
Đàn bầu ví như một đạo sĩ đắc đạo sống ngoài ràng buộc
Và cây kìm là người nhạc trưởng giữ nhịp gõ song loan rất chắc

Riêng trong bài bản Xuân Tình, đàn tranh và lục huyền cầm cuốn quýt nhau. Truy đuổi nhau. Đàn tranh réo rắt như tiêủ thư khuê các. Lục huyền cầm trầm  hùng nhưng cũng đa tình. Bài Xuân Tình chơi vào mùa Xuân thì càng hay.