Feb 22, 2013

the struggle for free vietnamese is still unfinished!


Bộ phim Vietnam! Vietnam!
1 tấm ảnh bằng ngàn lời nói. Nhưng không phải chỉ có 1 tấm ảnh. Hằng ngàn hình ảnh được tái hiện. Những hình ảnh rất sâu sắc về Miền Nam VN dướí thể chế VNCH những năm 60s. Đó là một đất nước tự do, nhân bản, tâm linh và đầy thơ mộng. Hình ảnh quá đẹp.

Xem để thấy và biết người Miền Nam chiến đấu cho tự do dân tộc như thế nào. Trong một thời kỳ có thể nói là rất nguy hiểm của thế giới. Thời kỳ cúa cộng sản khối Nga - Hoa mạnh khủng khiếp. VC  được dựa lưng hậu phương khổng lồ là TQCS. Nó len lỏi xâm nhập vào phá hoại Miền Nam tự do theo ý định của quan thầy.

Người VN từ ngàn xưa chiến đấu chống giặc Tàu xâm lấn để tự vệ đã rất khó khăn chật vật. Còn, VNCH vừa chống hoạ thôn tính của Tàu, vừa chống 1/2 nước là miền Bắc tay sai Nga Tàu, vừa chống MTGPMN là cánh tay nối dài của Miền Bắc CS, thử hỏi làm sao người Miền Nam đảm đương nổi?

Vietnam! Vietnam! John Ford - Có phụ đề Việt Ngữ
Vietnam, Vietnam: John Ford's Cultural, Political and Military History Of The Vietnam War

Bộ phim rất giá trị, nó tóm tắt tất cả những tiếng nói ủng hộ và khẳng định chính nghĩa tự do một cách hùng hồn và đanh thép của các nhân vật lãnh đạo Hoa Kỳ và VNCH : TT Eisenhower, TT Kennedy, TNS Ronald Reagan, TT Ford, TT Nguyễn Văn Thiệu.
Nhưng, nó cũng vấp sự chống đối mãnh liệt tại Hoa Kỳ lúc ấy. Từ phong trào phản chiến và vài nhà lập pháp. Lý luận của họ là: Cuộc chiến VN quá tốn kém, xa xôi, và có thể mở rộng với China. Khó dành lấy thắng lợi. Vì điều kiện ủng hộ của khối CS Nga Hoa rất mạnh lúc đó. Nhất là Bắc Việt dựa lưng vào TQ hoàn toàn sẳn sàng ủng hộ và chi viện cho chiến tranh.

Nghệ thuật của phim là lời nói bằng hình ảnh . Ai muốn thấy lại đất nước con người Miền Nam trong thời kỳ chiến đấu với khối cộng thế giới thì nên xem.

Địa chỉ mua DVD phim Vietnam! Vietnam!