Feb 1, 2013

chen guangcheng 陳光誠


 
In an exclusive television interview with VOA Mandarin, the 41-year-old legal activist said the U.S., as the global human rights leader, commands substantial leverage over China because "its economy is not really as powerful as it is made out to be."
"Many of their statistics are inflated and the vast majority of China's citizens have not benefited from the country's economic successes, which are limited to a handful of cities," Chen said.
Earlier, he had called on the Chinese people to end one-party communist rule and for Washington not to "give an inch" on human rights in its relations with Beijing. (VOAnews English)

Hôm  thứ Năm, ông Trần Quang Thành, nhân vật bất đồng chánh kiến Trung Quốc yêu cầu Mỹ gây áp lực với Trung Quốc để cải thiện thành tích nhân quyền tại nước này, và kêu gọi nhân dân Trung Quốc đừng lệ thuộc vào sự trợ giúp của  nước ngoài để đem lại thay đổi.
Trong một buổi phỏng vấn truyền hình đặc biệt dành cho ban tiếng Quan Thoại của VOA, nhà hoạt động 41 tuổi này nói Hoa Kỳ là nước đóng vai trò lãnh đạo nhân quyền trên thế giới, có đủ sức mạnh để thúc đẩy Trung Quốc bởi vì “nền kinh tế Trung Quốc không thật sự mạnh như họ khoa trương.”

Ông Trần Quang Thành nói rằng, nhiều dữ liệu thống kê của Trung Quốc đã được thổi phồng và đại đa số nhân dân Trung Quốc không được hưởng lợi từ những thành công kinh tế, vốn chỉ giới hạn vào một số ít thành phố.  Trước đó, ông đã kêu gọi nhân dânTrung Quốc chấm dứt chế độ cai trị độc đảng và kêu gọi Washington không nhượng bộ chút nào về vấn đề nhân quyền trong quan hệ với Bắc Kinh. (VOAnews Vietnamese)