Jan 16, 2013

tôi ngồi may túi ba gang
Trả em cay đắng mộng vàng

Thơ: Từ Nguyên Thạch
Nhạc: Anh Bằng


Nhà nghèo chẳng có chi ăn
Trèo lên cây khế hỏi thăm quạ vàng
Tôi ngồi may túi ba gang
Quờ tay vướng mảnh trăng vàng chiêm bao


Về nhà mẹ hỏi áo đâu
Áo xưa đổi mối tình đầu bên sông
Biết tôi năm ấy phải lòng
Mẹ ngồi mừng suốt mùa đông tuổi già


Mùa xuân em đi lấy chồng
Còn tôi đi nhặt xác hồng pháo rơi
Đêm nằm khóc giọt lẻ loi
Vì chưng thương dáng mẹ ngồi buồn xo


Bây giờ ngày ấy đã xa
Chông chênh một mảnh nguyệt tà trên vai
Bây giờ còn trắng hai tay
Trả em trả hết đắng cay mộng vàng


Ối a, ối a, i ồi a, ối a, i ội à, ổi a ...

Trả em cay đắng mộng vàng
 Trả em cay đắng mộng vàng