Jan 8, 2013

thanh minh hạnh hoa thôn

                                                 
                                                      


 清明

清明時節雨紛紛
路上行人欲斷魂
借問酒家何處有
牧童遙指杏花村

杜牧

Thanh minh

Thanh minh thời tiết vũ phân phân
Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn
Tá vấn tửu gia hà xứ hữu
Mục đồng dao chỉ Hạnh Hoa thôn

Đỗ Mục

Thanh Minh thời tiết mưa lất phất
Người đi trên đường buồn thẩn thờ
Cho hỏi này quán rượu ở đâu có?
Mục đồng chỉ tay về xa là Hạnh Hoa thôn kìa!

Bài thơ này dùng chữ quá bình dị. Từng câu thì không có gì. Không hiểu sao toàn bài liền lạc thì quá hay. Nhiều người Hoa yêu thi văn đều biết bài Thanh Minh. Một anh bạn người Hoa Chợ Lớn đã chép tay cho tui, trong trại tập trung, bài thơ trên và cho biết như vậy. Cũng như trường hợp bài Hoàng Hạc Lâu nhiều người thích. Theo tui, nếu HHL hay ở khoảng thời gian thiên tải rộng mở đều trôi, thì TM hay ở khoảng không gian Hạnh Hoa thôn xa xa nhỏ khuất.

Dường như Hồ Chí Minh cũng có “nhái” mấy câu của bài Thanh Minh khi ông ta bị nhốt tại Quảng Châu 8/1942.  (Thanh Minh)