Jan 30, 2013

thạch thảo


Heather flower


L'adieu
Guillaume Apollinaire

J'ai cueilli ce brin de bruyère
L'automne est morte souviens-t'en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t'attends

*

Farewell
English translation, on the net

I picked this sprig of heather
Autumn is dead - remember
We will never see each other again on this earth
Odor of time sprig of heather
And remember that I am waiting for you


 *

Ly biệt
click ->    Julie Quang

Anh ngắt một nhành hoa
thạch thảo
Nhớ không em - mùa thu
Mùa thu đã chết
Rồi hai ta sẽ chẳng
còn thấy nhau
Trần gian đành ly biệt
Ôi thạch thảo
mùi hương của thời gian
Và thương ơi nhớ nhé

Anh vẫn mãi mãi chờ em
...........................