Jan 12, 2013

mưa trắng xóa trời


                                                   


Mưa giữa đông

Mưa giữa đông
cơn mưa lớn mịt mùng
Dùng dằng
Mưa trắng xóa trời
miền Tây Bắc

Mưa Northwest lớn
Đem lại hơi ấm
Lạ lùng
Ông già Indians cho hay*
mưa càng lớn mưa ấm
Vì mưa hút lạnh

Mưa hút lạnh
và mưa hút nóng
Tôi nhớ những cơn mưa
Việt Nam
mưa hút hơi nóng
một ngày đầu mùa hạ

Cơn mưa nhỏ
Nó gieo thêm bức bối
nếu mưa không lớn
không trắng xóa
không dung dăng
Mùa nắng
Nó để lại sức oi nồng

Mưa giữa đông
Cũng vậy
Đương lúc lạnh cóng
cơn mưa nhỏ
không đủ lượng xối xả
lâm râm mưa phùn
Mưa sẽ gom thành tuyết rơi

USA, Tây Bắc
Tiết Mạnh Đông 2013
.......................................
 American Indians or Native Americans là người Mỹ Da Đỏ bản xứ.
Họ cư trú vùng Northwest của Hoa Kỳ rải rác và hưởng được nhiều
sự bảo trợ của chính phủ Tiểu Bang.

Ana Vidovic