Jan 16, 2013

imagination is more important than knowledge

"Nhiều nhận thức tích tụ lại thành kiến thức. Những năm 80s ở VN ông Nguyễn Khắc Viện một trí thức XHCN đã bắt chước phương Tây nêu khẩu hiệu: "Kiến thức là sức mạnh ". Trong thời điểm đó, khẩu hiệu này rất được giới trí thức và văn nghệ sĩ hoan nghênh. Nhiều tờ báo và tạp chí ra đời để đề cao kiến thức. Như " Thể Thao Văn Hóa" "Kiến Thức Ngày Nay" "Tuổi Trẻ Chủ Nhật" v.v....Nhưng kết quả ra sao, gần 30 năm sau? Chắc ai cũng rõ.

Đã gọi là xã hội, ngoài kiến thức còn có nhiều thứ khác. Như đạo đức, niềm tin, tình cảm, tình thương. Thực tế cho thấy, không ít người thành công vượt trội mà kiến thức của họ rất trung bình. Nhưng họ có nghị lực, niềm tin và xúc cảm nổi bật. Nhiều người lên án xã hội VN hiện tại vô cảm. Họ không phàn nàn xã hội kém sự nhận thức. Chỉ vô cảm. Chính vì vô cảm làm cho xã hội ngưng trệ và tê liệt mặt văn minh văn hóa. Và cả lòng ái quốc.

Xã hội VN hiện tại không thiếu kiến thức. Dư thừa nữa là khác. Nhưng tại sao? Theo tôi, kiến thức chỉ là một phần của sức mạnh. Ngay bản thân kiến thức, muốn trở nên sức mạnh cũng cần nhiều thứ phụ trợ. Kiến thức phải có chổ dùng. Kiến thức phải có môi trường tri thức lành mạnh. Phải được con người đồng thuận nêu cao và bảo vệ. Bằng không, nạn ăn cắp và trâng tráo trong phạm vi kiến thức sẽ hoành hành.
(Long - Nguyễn Hưng Quốc blog)

“I believe in intuitions and inspirations. I sometimes feel that I am right. I do not know that I am… [but] I would have been surprised if I had been wrong.

Doctor Einstein accompanying Mrs. Einstein's piano song with his violin.
Albert Einstein playing music with his wife
 “I am enough of the artist to draw freely upon my imagination. Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world.”

I were not a physicist, I would probably be a musician. I often think in music. I live my daydreams in music. I see my life in terms of music. I cannot tell if I would have done any creative work of importance in music, but I do know that I get most joy in life out of my violin.’”  (Albert Einstein)