Jan 1, 2013

giễu nhại & hậu hiện đại

Phim ảnh giễu nhại của TQ và VN

 TQ và VN là các nước cộng sản. Họ có cái đặc biệt là CS chung biên giới. Gần văn hóa. Và mô phỏng. Đúng hơn thì VNCS mô phỏng theo TQCS khá nhiều.
Tui có coi phim tập loại giễu nhại của hài Châu Tinh Trì, Hồng Kông. Và phim hài giễu nhại của VN đương thời. 10 đô la 5 phim. Cả đống bán dướí phố. Tui coi xong thì quăng thùng rác hầu hết. Coi để biết và hiểu một khía cạnh: tại sao?

Dường như giễu nhại cũng là một thủ pháp của thuyết “Hậu hiện đại” postmoderne. Postmoderne thoát thai từ Pháp với thủ lãnh là JF Lyotard. Cái gì cũng vậy, từ Âu Mỹ “qua tay” TQ thì thường là được xào nấu và đẩy đến chổ cùng cực nhất. Và, ngộ nghĩnh thay, VN hiện nay lại hay trở lại mô phỏng màu mè kiểu TQ.

Hài Châu Tinh Trì giễu nhại rất “nghề”. Nhái cái đã có sẳn. Chắc là nhằm “cải tạo” xã hội. Nhại Kim Dung. Nhại Ngô Thừa Ân. Nhại Đường Bá Hổ. Nhại tuốt luốt. Tui không hiểu là anh hề này có thay đổi nổi thói tục và những danh tác của TH hay không nhưng có một điều, khi xem lối giễu nhại của y thì nhận ra một điều khá rõ: anh ta phá cái này để đề cao cái khác. Như vậy cũng được đi. Điều trái khoáy và tức cười là cái mà anh ta muốn đề cao lại chính là những nhân vật của người khác dựng lên. Nói rõ hơn, anh ta giễu nhại Tôn Ngộ Không của Ngô Thừa Ân, muốn chính Tôn Ngộ Không phải nói thế này phải nghĩ thế kia, khác với TNK nguyên bản. Vậy thì TNK mới “tốt” !

Giễu nhại như vậy, tồi. Vì anh không dựng nổi một nhân vật cho mình hay hơn nhân vật có sẳn anh muốn vượt qua. Khác nào người ta đã nhảy cao qua mức 1m8, anh kéo xuống 1m2 và cứ thế nhảy nhót qua lại một cách rất là “siêu”.


Nhại Hồn Trương Ba
Da Hàng Thịt của Lưu Quang Vũ
Có lẽ chỉ có trong thế giới của CS mới có cái lối tự tung tự tác giễu nhại như vậy. Một phim "nhại" kiểu láu cá như vậy ở một nước tự do dân chủ pháp trị như Hoa Kỳ thì bị còng tay ngay. Ai cho anh tùy tiện giễu nhại tác phẩm người khác vô phép như thế? Đúng là hành động của đảng cướp. Nhại nhái cóp như là một yếu tính tồn tại của xã hội cộng. Ừ, mà không nhại không cóp thì lấy đây ra... sáng tạo bi chừ?  Cái gọi là giễu nhại được tô chút phấn son của "hậu hiện đại" thật ra chỉ là thứ láo lếu hù dọa người. Nói đúng phải nói là trơ trấc ăn cắp.

Phim giễu nhại của TQ
Phim giễu nhại của VN

Hậu Hiện Đại,thực chất và ảo tượng. Thụy Khuê
http://thuykhue.free.fr/stt/h/HHD.html