Jan 9, 2013

dân china sao nhái nhu liệu của mỹ nhận tội


A Chinese national has pleaded guilty to charges related to selling illegally copied American software worth more than $100 million.  U.S. officials say it is one of the most significant cases of copyright infringement ever uncovered by law enforcement authorities.    U.S. officials say 36-year-old Xiang Li of Chengdu, China, operated a website to distribute pirated software.

In 2010 and 2011, undercover agents from the Department of Homeland Security purchased pirated software from Li's website.
 In June 2011, Li agreed to travel to the Pacific island of Saipan, an American territory, to deliver pirated software to undercover agents posing as U.S. businessmen.  Li was arrested there and transported to the eastern United States, where he remains in custody.
 He originally was charged with more than 40 criminal counts, but has pleaded guilty to conspiracy to commit copyright violations and wire fraud.Li faces a maximum sentence of 25 years in prison and a $250,000 fine.  Sentencing is scheduled for May 3. (VOA English)

Một công dân Trung Quốc đã chịu nhận tội liên quan đến chuyện bán 100 triệu đôla phần mềm của Mỹ được sao chép bất hợp pháp. Đây là một trong các vụ vi phạm tác quyền quan trọng nhất đã bị các cơ quan công lực Mỹ phát hiện.Các giới chức Hoa Kỳ nói rằng ông Trương Lệ, 36 tuổi ở Thành Đô, Trung Quốc điều hành một trang mạng để phân phối các phần mềm sao chép lậu.
Trong năm 2010 và 2011, nhân viên chìm của bộ Nội an Hoa Kỳ đã mua phần mềm sao lậu của trang mạng ông Trương.

Tháng 6 năm 2011, ông Trương chịu đi đến đảo Saipan ở Thái Bình Dương, một vùng lãnh thổ của Mỹ, để giao phần mềm sao lậu cho các nhân viên chìm, giả dạng là doanh nhân Mỹ. Ngay lập tức, họ đã bắt ông Trương mang về giam ở đất liền. Ông ta sẽ đối mặt với mức án 25 năm tù và khoản tiền phạt 250.000 đôla. Bản án sẽ tuyên vào ngày 3 tháng 5. (VOA Vietnamese)